Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Barnrättsdag

Under barnrättsdagen belyser vi både alla barns rätt till tillgängliga kulturaktiviteter och våldsutsatta barns rätt till tillgång till ett bra och likvärdigt stöd.

 

Årets tema tar avstamp i FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige som publicerades i februari i år. FN:s kommitté för barnets rättigheter granskar återkommande hur de länder som tillträtt barnkonventionen lever upp till dess bestämmelser.

Några av de många rekommendationer som ges till Sverige handlar om regionala ojämlikheter gällande barns tillgång till olika typer av service som garanterar deras rättigheter.

Under barnrättsdagen belyser vi både alla barns rätt till tillgängliga kulturaktiviteter och våldsutsatta barns rätt till tillgång till ett bra och likvärdigt stöd.

Ur programmet:

  • Barnrätt i praktiken – tillämpning av barnkonventionen inom kultursektorn. Föreläsning av Karin Forss, processledare för Kulturrådets rättighetsperspektiv, tidigare projektledare för Kulturrådets uppdrag barnrätt i praktiken.
  • Samtal om förutsättningar för barns lika rätt att delta i kulturlivet i Norrbotten. Med bland andra Region Norrbottens kulturchef Anette Winblad.
  • ”Barnahus – då, nu och framåt”. Föreläsning av Anna Nelsson, socionom, leg. psykoterapeut och utredare vid Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.
  • Om förutsättningar för barnahus och för att säkerställa att barn i Norrbotten som utsätts för våld får ett bra och likvärdigt stöd. Dialog med lokala och regionala aktörer. 

Norrbottens barnrättsdag är ett forum för kunskap, inspiration och dialog om barns rättigheter. Det är en mötesplats för politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner och yrkesverksamma inom alla offentliga och civila verksamheter som direkt eller indirekt möter och påverkar barn i Norrbottens län.

Var: Norrbottensteaterns scen 2, Luleå. Det kommer att finnas möjlighet att följa programmet digitalt via livestram.

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 20 okt 2023

Arrangörer

Barnrättsdagen 2023 arrangeras i samverkan mellan Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten, Rädda barnen och Rättighetscentrum Norrbotten.