Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Valideringscentrum Norrbotten

Nu är projektet Valideringscentrum Norrbotten igång. Målet är att skapa en gemensam grund för kvalitetssäkrad validering i Norrbotten. Fokus ligger på valideringar som genomförs inom kommunala vuxenutbildningar. Komvux ansvarar för valideringar mot betyg inom yrken och kurser på gymnasial nivå.

Flera personer står i ett rum
Foto: ©Plattform/Johnér Bildbyrå

Bakgrund

Kompetensförsörjning handlar om arbetsmarknadens tillgång till personer med rätt kunskap och förmågor. Det är en stor utmaning för vårt län. För att möta behoven krävs en effektiv matchning av kompetens mot arbetsmarknaden. Genom validering kan kompetenser en person redan har identifieras, bekräftas och provas mot kompetenskrav. På så vis kan man förkorta tiden för både reskill (skapande av nya kompetenser) eller upskill (kompetensutveckling). Båda efterfrågas av en arbetsmarknad i förändring.

Förutsättningarna för validering, och arbetet med det, ser olika ut i länet. Vissa Komvux genomför löpande valideringar. Andra Komvux saknar resurserna för att själva kunna arbeta med validering. I North Sweden Green Deal-projektet genomfördes våren 2023 en serie webbinarier om validering. Den var riktad mot kommunala vuxenutbildningar i Norrbotten. I den identifierades behov av bredare samarbete mellan kommunala vuxenutbildningar.

För att alla invånare ska ha tillgång till likvärdig och kvalitetssäkrad validering behövs samarbete och samordning mellan kommunala vuxenutbildningar och deras underleverantörer. Detta förutsätter en tydlig organisation, där huvudmannen (Komvux) har ansvaret att erbjuda validering till personen som kan ha nytta av det.

För att det ska fungera i kommunerna krävs att huvudmannen leder och fördelar arbetet.

Mål med Valideringscentrum Norrbotten

Valideringscentrum Norrbotten ska bidra till en kvalitetssäkrad validering i Norrbotten genom tre mål:

 1. Att under 2024 arbeta in validering som en del av Norrbottens kompetensförsörjning.
 2. Att under 2024 bidra till kompetensutveckling för personal i kommunala verksamheter som arbetar med validering som en del av kompetensförsörjning i Norrbotten.
 3. Att under 2024 skapa förutsättningar för en digital portal/hemsida som ska bidra till kvalitetssäkrad validering i Norrbotten.

Genom Valideringscentrum Norrbotten får alla 14 kommuner

 • En sammanhållen och väl fungerande struktur för validering i Norrbotten.
 • Kommungemensamma arbetssätt.
 • Stöd och handledning i att skapa organisation för validering enligt den Nordiska kvalitetsmodellen för livslång lärande.
 • Kompetensutveckling av bland annat yrkeslärare, beslutsfattare och tjänstepersoner.
 • Kvalitetssäkring av validering som utförs, även hos externa leverantörer.
 • Möjlighet att erbjuda validering till fler och inom fler utbildningsområden genom att öka användandet av gemensamma resurser och på så vis öka likvärdigheten i länet.
 • En portal/hemsida med bland annat en kunskapsdatabas kring valideringsutförandet, information om vad som händer i valideringsvärlden, och information om validering som genomförs i länet.
 • Hjälp till samordning och samverkan mellan kommuner och även externa aktörer.

Effekter på lång sikt

 • Kommunerna i Norrbotten får en samsyn runt arbetet med validering genom kompetensutveckling.
 • Kompetensförsörjningsaktörer i Norrbotten får en fördjupad kunskap om validering och hur validering kan användas för att underlätta kompetensförsörjningen i länet.
 • Kommunerna i Norrbotten får en mer jämlik och strömlinjeformad valideringsprocess genom att använda den gemensamma digitala plattformen.

Vilka är våra samverkanspartner?

Norrbottens Kommuner

Hur bedrivs projektet?

Projektet drivs av en projektgrupp med projektledare, valideringssamordnare och projektsamordnare samt konsulter vid behov. Projektperioden är 1 april 2023 till 31 december 2024.

Vem finansierar projektet?

Projektets budget är 5,9 miljoner kronor och medfinansieras av Tillväxtverket, Norrbottens kommuner och Region Norrbotten som är projektägare.

Caroline Stafström

Strateg kompetensförsörjning, projektstöd

0920-710 71
caroline.stafstrom@norrbotten.se