Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Valideringscentrum Norrbotten

Nu drar projektet Valideringscentrum Norrbotten igång. Målet är att skapa en gemensam grund för kvalitetssäkrad validering i Norrbotten. Fokus ligger på valideringar som genomförs inom kommunala vuxenutbildningar. Komvux ansvarar för valideringar mot betyg inom yrken och kurser på gymnasial nivå.

Flera personer står i ett rum
Foto: ©Plattform/Johnér Bildbyrå

Bakgrund

Kompetensförsörjning handlar om arbetsmarknadens tillgång till personer med rätt kunskap och förmågor. Det är en stor utmaning för vårt län. För att möta behoven krävs en effektiv matchning av kompetens mot arbetsmarknaden. Genom validering kan kompetenser en person redan har identifieras, bekräftas och provas mot kompetenskrav. På så vis kan man förkorta tiden för både reskill (skapande av nya kompetenser) eller upskill (kompetensutveckling). Båda efterfrågas av en arbetsmarknad i förändring.

Förutsättningarna för validering, och arbetet med det, ser olika ut i länet. Vissa Komvux genomför löpande valideringar. Andra Komvux saknar resurserna för att själva kunna arbeta med validering. I North Sweden Green Deal-projektet genomfördes våren 2023 en serie webbinarier om validering. Den var riktad mot kommunala vuxenutbildningar i Norrbotten. I den identifierades behov av bredare samarbete mellan kommunala vuxenutbildningar.

För att alla invånare ska ha tillgång till likvärdig och kvalitetssäkrad validering behövs samarbete och samordning mellan kommunala vuxenutbildningar och deras underleverantörer. Detta förutsätter en tydlig organisation, där huvudmannen (Komvux) har ansvaret att erbjuda validering till personen som kan ha nytta av det.

För att det ska fungera i kommunerna krävs att huvudmannen leder och fördelar arbetet.

Mål med Valideringscentrum Norrbotten

Valideringscentrum Norrbotten ska bidra till en kvalitetssäkrad validering i Norrbotten genom åtta kortsiktiga mål:

 1. Undersöka hur ett regionalt valideringscentrum kan finansieras.
 2.  Undersöka hur organisation och samverkan skulle kunna fungera.
 3. Ta fram en plan för det regionala valideringscentrets digitala och fysiska funktion, budget, driftsform, funktioner och skötsel.
 4. Undersöka vem som ska äga och ansvara för ett regionalt valideringscentrum.
 5. Samla intressenter till workshops om etableringen.
 6. Inrätta en roll som samordnare. Denna ska ha huvudansvar att driva arbetet med att utföra validering, sprida kunskap och utveckla kompetens om validering.
 7. Underlätta det lokala arbetet med validering genom att skapa nav med expertkunskap inom valda områden.
 8. På regional och lokal nivå behöver man ta fram tydlig information, som är lätt att förstå, om valideringens syfte och mål. Informationen ska vara anpassad till de olika grupper som berörs av validering och göra samspel mellan dem möjlig.

Genom Valideringscentrum Norrbotten får alla 14 kommuner:

 • Stöd och handledning i att skapa organisation för validering enligt den Nordiska kvalitetsmodellen för livslång lärande.
 • Information om lagar, lagändringar och nya riktlinjer.
 • Kommungemensamma arbetssätt.
 • Kvalitetssäkring av validering som utförs, även hos externa leverantörer.
 • Hjälp till samordning och samverkan mellan kommuner och även externa aktörer.
 • Erbjuda validering till fler och inom fler utbildningsområden. Öka användandet av gemensamma resurser och på så vis öka likvärdigheten i länet.
 • Kompetensutveckling för politiker, tjänstepersoner och valideringsutförare.

Effekter på lång sikt

 • Bidragit till att etablera ett regionalt valideringscentrum för validering, kunskapsspridning och kompetensutveckling.
 • Gjort validering till en väl använd metod i Norrbotten. Den ska bidra till lyckad kompetensförsörjning, integration och föra människor närmare arbetsmarknaden.
 • Bidragit till att förstärka och underlätta det nationella arbetet med kompetensförsörjning. Det bidrar i sin tur till en väl fungerande kompetensförsörjning i Norrbotten

Vilka är våra samverkanspartner?

Norrbottens Kommuner

Hur bedrivs projektet?

Projektet drivs av en projektgrupp med projektledare, valideringssamordnare och projektsamordnare samt konsulter vid behov. Projektperioden är 1 april 2023 till 31 december 2024.

Vem finansierar projektet?

Projektets budget är 5,9 miljoner kronor och medfinansieras av Tillväxtverket, Norrbottens kommuner och Region Norrbotten som är projektägare.

Caroline Stafström

Strateg kompetensförsörjning, projektstöd

0920-710 71
caroline.stafstrom@norrbotten.se