Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

People-powered Transformation: Designlabb

Den 14 juni arrangeras ett designlabb i projektet People-powered Transformation tillsammans med Sverker Sörlin, forskare i miljöhistoria och författare till bl.a. Framtidslandet.

En grupp med ihoplagda händer

Med oss under dagen har vi även Pia McAleenan från Förnyelselabbet, som är en del i projektet. Förnyelselabbets metodik är framtagen på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och sedan 2016 har flera kommuner och myndigheter deltagit i olika typer av designlabb.

Region Norrbotten är partner i projektet People-powered transformation. Det drivs av Design, Arkitektur och Arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitetet. Projektet är en del av Sveriges nya innovationssatsning Impact Innovation som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Syftet med projektet är att skapa ett programkontor för utveckling av attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer, med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i norr. Vi utgår från kommuner och regioner i norra Sverige, och är övertygade om att lärandet kan skalas upp både nationellt och internationellt.

People-powered transformation bjuder in akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Nu formar vi framtiden tillsammans!

Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom projektet North Sweden Green Deal.

Läs mer om People-powered Transformation