Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Norrbotten i Stockholm

För att få genomslag i nationella beslutsprocesser som är viktiga för regionens tillväxt och hållbara utveckling har vi representation i Stockholm. 

North Sweden Stockholm Office, Stockholmskontoret, fungerar som en strategisk resurs och informationsförmedling för hemmaaktörerna. Kontoret utövar dessutom påverkansarbete gentemot nationella och EU:s institutioner. Kontoret har fyra huvudsakliga uppgifter:

 • Intressebevakning
  Intressebevakning är av strategisk betydelse för att regionens aktörer tidigt ska kunna uppmärksamma och påverka nationella beslutsprocesser inom områden av betydelse för regionens tillväxt och hållbara utveckling.
 • Företrädarskap
  Stockholmskontoret är en resurs för att Region Norrbottens regionala utveckling har relevanta kopplingar till nationella processer, plattformar och stödmekanismer.
 • Påverkansarbete
  Arbetet handlar om att vara med och påverka frågor tidigt i processen när underlag tas fram och förslag till beslut formuleras. Det handlar också om att kunna vara på plats och bidra med kunskap om Norrbottens specifika förutsättningar och utmaningar.
 • Rådgivning

Aktuella påverkansfrågor

I december 2021 beslutade Regionala utvecklingsnämnden om de frågor som är extra viktiga för Norrbotten:

Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer

 • Flexibel och tillåtande tillämpning av strandskyddet
 • Införande av regionala/lokala naturresursavgifter
 • Snabba och transparenta tillståndsprocesser för naturbaserad verksamhet
 • Samordning av Norrbottens regionala fysiska planering
 • Ökat kulturstöd för etablering av scen och teknik för dans, teater samt musik

Hållbara transporter och tillgänglighet

 • Bredbandsutbyggnad till alla hushåll och företag
 • Snabbt färdigställande av hela Norrbotniabanan
 • Dubbelspår på Malmbanan
 • Anslutning av Haparandabanan till finska järnvägsnätet

Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap

 • Hållbart skogsbruk för klimatsmart utveckling
 • Tryggad energiförsörjning för fortsatt utveckling och grön omställning

Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning

 • Undanröja hinder för arbetspendling över nationsgränserna

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Dan Wergelius, strateg externa relationer, om du har några frågor.
dan.wergelius@norrbotten.se, 076-115 17 27.

North Sweden Stockholm Office finns på Gamla Brogatan 19 i Stockholm.