Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Livsmedelsförädling

Fyller burkar med saftsoppa.
Foto: Cultura Creative/Johnér Bildbyrå.

Ett stöd för dig som planerar att göra en förstudie eller investering kopplat till livsmedelsförädling.

Stödet kan komma att medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bakgrund

Det här är en satsning i linje med Norrbottens livsmedelsstrategi Nära mat där konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning är ett prioriterat område.

Bra att veta

Stöd kan ges till förstudier och investeringar kopplade till livsmedelsförädling.

Exempel på vad som kan ingå i förstudien:

 • Anlita extern kompetens för att utreda bästa produktionsmetoden.
 • Resekostnader och logi för studiebesök hos liknande verksamheter för att undersöka framgångsfaktorer.
 • Anlita specialist för att ta fram nya smaker eller utveckla nya produkter.

Exempel på vad som kan ingå i investeringen:

 • Produktionsmaskiner
 • Anpassning av lokal
 • Ny eller ombyggnation
 • Utformning av grafisk profil
 • Utformning av webbsida

Målgruppen är små och medelstora företag i Norrbotten med verksamhet eller blivande verksamhet inom livsmedelsförädling. Verksamheten ska kunna uppnå lönsamhet, skapa varaktig sysselsättning och verka på marknadsmässiga villkor.

När du söker stöd hos oss måste du kunna visa att du har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Det kan du göra med hjälp av Almi Nord och Hållbarhetsdialogen – ett möte där du som företagare för en dialog med en rådgivare från Almi för att inspirera dig och ditt företag till fortsatt utveckling/nästa steg inom hållbarhet.

Har du redan deltagit i Hållbarhetsdialogen behöver du skicka med ett underlag som visar detta i din ansökan.

Här kan du läsa mer om Hållbarhetsdialogen med Almi och lämna dina kontaktuppgifter

 • Till förstudien kan du få maximalt 100 000 kronor eller 50 procent av godkända kostnader. 
 • Till investeringar kan du få maximalt 25-50 procent av godkända kostnader.

 • Företag som är verksamma inom livsmedelsförädling av fisk.
 • Förstudier och investeringar kopplade till primärproduktion.

Stödet är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via Länsstyrelsen/ Region Norrbotten och andra organisationer, samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 3 miljoner kronor under en treårsperiod.

Ansök via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och utbetalningar

Vid beredning, föredragning och beslut av ansökningar om regionala företagsstöd görs en sammanvägd bedömning med avstamp i fyra urvalskriterier som alla genomsyras av hållbarhet och tar sin utgångspunkt i en hållbar regional utveckling.

Förordningar

Kopplat till regionala företagsstöd finns förordningar som sätter ramen för stödens legala utrymme. De nationella förordningarna är centrala vid beredning av ärenden som rör regionala företagsstöd.

Genom båda dessa förordningar får stöd, i mån av tillgång på medel lämnas i syfte att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed en hållbar regional tillväxt.

Regionala företagsstöd får endast lämnas till verksamheter som bedöms kunna uppnå lönsamhet och varaktig sysselsättning samt verkar på marknadsmässiga villkor och kan beviljas framförallt till små och medelstora företag (SME), i enlighet med EU:s definition av SME.

Styrdokument

Det andra urvalskriteriet är en bedömning om stöden faller inom ramen för gällande styrdokument Även beslut om stödnivåer och områdesavgränsningar är styrande. Den övergripande strategin är Regional utvecklingsstrategi i Norrbotten 2030 där fyra prioriterade insatsområden pekas ut. Regionala företagsstöd faller framför allt inom det prioriterade området smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap. Koppling till flera insatsområden kan vara prioritetshöjande.

Prioriterade insatsområden är:

 • Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer
 • Hållbara transporter och tillgänglighet
 • Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning
 • Smarta, håll-bara innovationer och entreprenörskap.

I bedömningen ska även Smart specialiseringsstrategi Norrbotten samt andra regionala planer, program och strategier tas i beaktande.

Syfte, effekter och sammanhang

Det tredje urvalskriteriet handlar om att bedöma investeringens syfte sammanhang och effekter och om den bidrar till en hållbar utveckling.

I ansökan ligger framför allt fokus på vilket behov företaget ser. Det är företagets ansvar att beskriva vilka utmaningar och behov företaget står inför samt vilka investeringar och insatser som behöver göras. Det är också företagets ansvar att beskriva vilka effekter insatserna/investeringen förväntas ge på kort och lång sikt.

Regionens beslutsutrymme

Det fjärde urvalskriteriet är en bedömning av om regionens beslutsutrymme är sådant att insatsen/investeringen kan beviljas. Om det bedöms att medel inte kan beviljas eller att det finns andra finansieringskällor som är mer relevanta avslås ärendet.

Ansökan om utbetalning görs via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Du måste logga in på samma sätt som när du gjorde ansökan.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och utbetalning

Anita Johansson

Strateg, företagsstöd

0920-711 52
anita.k.johansson@norrbotten.se

Elisabeth Johansson Englund

Strateg, företagsstöd

0920-711 60
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se

Per-Anders Karlsson

Strateg, företagsstöd

0920-711 62
per-anders.karlsson@norrbotten.se

Tobias Khan

Strateg, företagsstöd

076-141 87 44
tobias.khan@norrbotten.se