Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Mobilitetsstöd

Ansökan för Mobilitetsstöd är öppen hela året.

Ett tomt tågsäte och ett tågfönster med grönskande ängar utanför.
Foto: Daniel Frese

Insatser för mobilitet är att genom geografisk rörlighet uppmärksamma och stärka Norrbottens yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, dansare och författare nationellt och internationellt. 

Bra att veta

Mobilitetsstöd kan sökas av

 • Bild- och formkonstnärer
  Insatsen riktar sig till Norrbottens yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, enligt Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivares kriterier.  Som yrkesverksam kan man även räknas om man har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

  Insatsen avser medverkan i utställningar, residensskap, projektseminarium eller liknande aktiv medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

  Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänt galleri/etablerad arrangör eller erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.
 • Dansare
  Insatsen riktar sig till Norrbottens yrkesverksamma dansare som avlagt högre konstnärlig examen inom dans eller har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

  Insatsen avser kostnader kopplat till erbjudet residensskap. Syftet med residensskapet ska tydligt redovisas. Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.
 • Författare
  Insatsen riktar sig till utgivna författare i Norrbotten som har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

  Insatsen avser aktiv medverkan på bok- och litteraturevenemang (t.ex. egen monter/del av andras monter), residensskap, författarframträdande eller liknande aktivt producerande medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

  Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från etablerad litterär arrangör eller erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.

Beviljat maxbelopp inom Sverige är 8 500 kronor.
Beviljat maxbelopp för internationell verksamhet är 15 000 kronor.

Följande förutsättningar behöver uppfyllas för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

 • Sökande ska inneha F- eller FA-skattesedel.
 • Sökande kan erhålla stöd högst två gånger per kalenderår.
 • Stödgrundande kostnader avser resor, logi och eventuella transporter och/eller frakt av för genomförandet relevanta konstnärliga artefakter.

VI utgår från följande handlingar vid handläggning av din ansökan.

Kulturplan för Norrbotten 2023-2026
Riktlinjer för kulturstöd
Villkor för kulturstöd

Ansökan behöver vara komplett för att vi ska kunna handlägga den.

Blankett för ansökan 

 • Beslut lämnas cirka två månader efter att vi fått din ansökan.
 • Beslut kan inte fattas i efterhand vilket innebär att projektet inte får starta innan beslut tagits.
 • Efter besked om beviljat stöd ska du ansöka om utbetalning av medel.
  Blankett för rekvisition

kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Kulturutvecklare
Telefon: 0920-28 42 40
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
annika.hansson@norrbotten.se

Carina Rönnbäck
Kulturutvecklare
Telefon 0920-284022
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
carina.ronnback@norrbotten.se

Jennie Ignberg Eriksson
Kulturutvecklare
Telefon: 0920-28 40 21
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se