Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Dialog och workshop om EU program 2021-2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för Övre Norrland inom EU:s regionalfond fortsätter. Den 15 oktober är det dags för workshop i Skellefteå. Det går även bra att delta digitalt.

Två flaggor EU och Sverige.
Foto: iStock.

Övre Norrland är mitt i processen att ta fram ett utvecklingsprogram för åren 2021-2027. Totalt handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla Norrbotten och Västerbotten dessa sju år. Pengarna kommer från Europeiska regionalfonden och möjliggör projekt för att utveckla innovation och företagande, infrastruktur, gröna investeringar och bredband.

Workshopen ger möjlighet diskutera hur vi vill att övre Norrland ska utvecklas fram till 2027. Detta är det andra dialogmötet av två och det enda där aktörer från Norrbotten och Västerbotten samlas för gemensam dialog. Kanske kan mötet lägga grunden för fler samarbeten mellan Västerbotten och Norrbotten.

Du och din organisation är viktiga för att programmets satsningar, prioriteringar och utvecklingsprojekt ska rikta sig mot rätt utmaningar och möjligheter.

Program 15 oktober

Var: Distans/Skellefteå

10.00 Välkommen och inledning - Rickard Carstedt regionråd Västerbotten och Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten

10.15 Information om sammanha°llningspolitiken i nästa programperiod 2021-2027

10.45 Paneldiskussion om möjligheter och utmaningar

11.15 Parallella workshops med fokus på framtidens 1) innovationer och näringsliv, 2) hållbara samhällen (miljö/klimat/energi) och 3) infrastruktur och IKT

12.00 Lunch

13.00-15.30 Fortsättning på workshops

15.30 Summering och avslutning

16.00 Workshopen avslutas