Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Insatsområde 4: Kommunikation och lärande

Kommunikation

Insatsområdet kommunikation handlar om att genom en ny webbplats inspirera dig i ditt arbete med hållbar regional utveckling och därmed uppnå målen i Agenda 2030.

Målet är att utveckla en hållbar, inkluderande och användarvänlig webbplats som attraherar flera aktörer i det gemensamma arbetet med Norrbottens utveckling.

Vad händer inom insatsområdet Kommunikation just nu?

Webbplatsen Utveckla Norrbotten lanserades 5 februari 2021.

  • Redaktionellt arbete sker löpande när det gäller texter.
  • Hållbarhetstänk kring bilder där vi i första hand använder bilder och fotografer från Norrbotten.

Vad är nästa steg?

  • Fortsatt arbete med webbplatsens tillgänglighet.
  • Komplettera med information som saknas.
  • Planera för workshops med berörda strateger för att kvalitetssäkra texter.
  • Planera för ett nytt användartest.
  • Planera för en ny tillgänglighetsgranskning.
  • Fortsatt utveckling av webbplatsens struktur och design.

Hållbar webbplats

Vi strävar efter att webbplatsen Utveckla Norrbotten ska symbolisera hållbarhet. I vår visuella kommunikation har vi valt färger som representerar jordnära fenomen och därmed förtydligar hållbarhetstemat. Våra bilder har en viktig roll i kommunikationen och ska stärka hållbarhetsperspektivet. De bilder vi publicerar på webbplatsen ska därför i första hand vara från norrbottnisk miljö. Vi eftersträvar tydlighet i vår kommunikation. Dels genom att skriva vårdade, enkla texter i klarspråk som är begripliga och tillgängliga för mottagaren och dels genom att tillhandahålla en användarvänlig webbplats som är lätt att hitta på.

Har du frågor om insatsområdet Kommunikation är du välkommen att kontakta Anne Kling.
anne.kling@norrbotten.se

Lärande

Tillväxtverket ansvarar för insatsområdet lärande. De kommer att hålla i genomförandet av olika aktiviteter för att stärka och utveckla regionernas lärande och erfarenhetsutbyte, som lärpass, kollegialt utbyte och erfarenhetsträffar. Fokus för 2021 är Agenda 2030. 

Under året kommer kollegialt utbyte ske där även en regionpolitiker för varje region deltar. Region Norrbotten deltar tillsammans med Region Västerbotten och Region Värmland inom temaområdet Hållbara platser. Tomas Vedestig, ordförande för regionala utvecklingsnämnden, representerar Region Norrbotten.

Har du frågor om insatsområdet Lärande är du välkommen att kontakta Greta isaksson.
greta.isaksson@norrbotten.se