Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Insatsområde 1: Hållbar strukturbild

Insatsområdet handlar om att ta fram planeringsunderlag för hållbar samhällsplanering som är anpassad för kvinnor och män med olika ålder, bakgrund och från olika geografiska platser i Norrbotten.

Målet med insatsområdet är att stärka kunskap och samverkan bland regionala aktörer om regional utveckling och hållbar samhällsplanering med fokus på Agenda 2030, transporter och tillgänglighet samt hälsofrämjande samhällsplanering.

Vad händer inom insatsområdet just nu?

  • Information och kommunikation om projektet till berörda aktörer.
  • Planering av tillfällen för kunskapsutveckling.
  • Arbete med att ta fram en samverkansöverenskommelse för Samplanering för Norrbottens utveckling. 
  • Verksamhetsplanering för nätverksplattformen Hälsofrämjande samhällsplanering.
  • Förberedelser för upphandling av tjänsten hållbarhetsanalys av Länstransportplanen och Trafikförsörjningsprogrammet.
  • Kartläggning av mellankommunala och regionala frågor.

Vad är nästa steg?

  • Nulägesbeskrivning Agenda 2030 i regional och kommunal planering.
  • Genomförande hållbarhetsanalyser Länstransportplan och Trafikförsörjningsprogram.
  • Seminarier på temat Hälsofrämjande samhällsplanering.
  • Förankring och uppstart av Samplanering för Norrbottens utveckling.

Samverkansparter

Norrbottens kommuner, Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och Länsstyrelsen Norrbotten.

Vill du veta mer

Här kan du läsa mer om insatsområdet.

Har du frågor om insatsområdet är du välkommen att kontakta Lizah Lund.
lizah.lund@norrbotten.se