Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Vägar till hållbar utveckling

Insatsområde 3: Finansiering

Insatsområdet handlar om att genom ett utforskande och lärande arbete utveckla metoder för att jobba med hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Målet med insatserna är att projekt och företag som beviljas finansiering i sin tur bidrar till att i grunden ändra värdekedjor, konsumtionsmönster, och inriktning av produktion för att inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vad händer inom insatsområdet just nu?

  • Arbetet med  att ta fram programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Övre Norrland är i slutskedet.  Regeringen har godkänt programmet och senast i maj 2022 ska EU- kommissionen godkänna programmet. 
  • Programförslaget för Interreg Aurora (Sverige–Finland–Norge) ligger för godkännande hos regeringen. 
  • Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en regional handlingsplan för Europeiska socialfonden + (ESF+).
  • Ett utkast på ett hållbarhetsverktyg för projektstöd har tagits fram och är under fortsatt utveckling. 
  • Ett lärande nätverk inom hållbar finansiering har etableras med tre regioner, Värmland, Västerbotten och Gotland. Region Norrbotten deltar även aktivt i nationella träffar om lärande som Tillväxtverket erbjuder regioner och myndigheter. 
  • Utbildningsinsatser för strateger inom företagsstöd är på gång.
  • Inför programperioden 2021-2027 erbjuder vi stöd i hållbarhetsintegrering till projektaktörer i Norrbotten som är idéfasen av utvecklingsprojekt.
  • Inför programperioden 2021-2027 erbjuder vi stöd i mobilisering för projektaktörer i Norrbotten som är i förberedandefasen av projektansökningar.
  • Finansieringsstrategin är framtagen och godkänd av Regionala utvecklingsnämnden. Ett arbete kommer att göras för att utveckla och tillämpa strategin som i nuläget fokuserar på projektstöd. Under 2022 kommer strategin att kompletteras med företagsstöd.

Vad är nästa steg?

Projektet jobbar vidare med att planera hur stödet kring hållbarhetsintegrering till regionens bolag ska utformas under våren 2022. Utbildningsinsatser och stöd i hållbarhetsintegrering ska fortsatt riktas till strateger inom företagsstöd och projektstöd. Hållbarhetsverktyget ska testas och implementeras inom projektstöd och företagsstöd. 

Samverkanspart

Luleå tekniska universitet.

Har du frågor om insatsområdet är du välkommen att kontakta Greta Isaksson.
greta.isaksson@norrbotten.se