Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Insatsområde 3: Finansiering

Insatsområdet handlar om att genom ett utforskande och lärande arbete utveckla metoder för att jobba med hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Målet med insatserna är att projekt och företag som beviljas finansiering i sin tur bidrar till att i grunden ändra värdekedjor, konsumtionsmönster, och inriktning av produktion för att inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vad händer inom insatsområdet just nu?

  • Ett utkast på ett hållbarhetsverktyg för projektstöd har tagits fram och är under fortsatt utveckling.  
  • I samband med de första utlysningarna i den nya programperioden 2021-2027 erbjuder vi stöd i hållbarhetsintegrering till projektaktörer i Norrbotten som är idéfasen av utvecklingsprojekt. Erbjudandet gäller 2022.
  • I samband med de första utlysningarna i den nya programperioden 2021-2027 erbjuder vi erbjuder vi stöd i mobilisering för projektaktörer i Norrbotten som är i förberedandefasen av projektansökningar. Erbjudandet gäller 2022.
  • Interna anvisningar till företagsstöd och projektstöd håller på att revideras.

Vad är nästa steg?

Projektet jobbar vidare med att utforma och testa en webbversion av hållbarhetsverktyget för projektaktörer. Inom företagsstöd ska de reviderade interna anvisningarna implementeras. Under 2023 planeras Finansieringsstrategin att uppdateras och kompletteras med företagsstöd.

Samverkanspart

Luleå tekniska universitet.

Har du frågor om insatsområdet är du välkommen att kontakta Greta Isaksson.
greta.isaksson@norrbotten.se