Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Vägar till hållbar utveckling

Insatsområde 3: Finansiering

Insatsområdet handlar om att genom ett utforskande och lärande arbete utveckla metoder för att jobba med hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Målet med insatserna är att projekt och företag som beviljas finansiering i sin tur bidrar till att i grunden ändra värdekedjor, konsumtionsmönster, och inriktning av produktion för att inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vad händer inom insatsområdet just nu?

  • Arbetet med skrivningen av programmet Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Övre Norrland är i slutskedet.
  • Arbetet med programskrivningen för Interreg Sverige–Finland–Norge och för Europeiska socialfonden plus (ESF+) pågår.
  • Ett utkast på ett hållbarhetsverktyg för projektstöd och företagsstöd har tagits fram och håller på att bearbetas i samverkan med Luleå tekniska universitet.
  • En kontakt finns även med Region Värmland som under en längre tid arbetat med att ta fram ett webbaserat verktyg kring hållbara beslutsprocesser.
  • Luleå tekniska universitet kommer tillsammans med de bolag Region Norrbotten är delägare i arbeta med hållbar utveckling.
  • Finansieringsstrategin är framtagen och godkänd av Regionala utvecklingsnämnden. Arbete kommer att göras för att utveckla och tillämpa strategin.

Vad är nästa steg?

Projektet jobbar vidare med att planera hur stödet kring hållbarhetsintegrering till regionens bolag ska utformas under våren 2021. Under 2021 ska även utbildningsinsatser riktas till handläggare, strateger, beslutsfattare och kommunala företrädare. Utbildningar erbjuds parallellt med att hållbarhetsverktygen ska testas och implementeras inom projektstöd och företagsstöd. Projektet följer även Region Värmlands arbete med webbaserade beslutsprocesser och kommer troligen att få vara med och testa en demo av deras hållbarhetsapp.

Samverkanspart

Luleå tekniska universitet.

Har du frågor om insatsområdet är du välkommen att kontakta Greta Isaksson.
greta.isaksson@norrbotten.se