Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Smart specialisering

För att arbeta strategiskt inom länets utvecklingsområden samtidigt som vi värnar om de naturbaserade industrierna så utgår vi från ”smart specialiseringsstrategi” som är ett guidande verktyg för att prioritera bland nya idéer och projekt. Det används också för att skapa effektivare underlag till fördelning av offentliga medel som understödjer innovationsutvecklingen i länet. I det här arbetet handlar det inte om att bygga nya institutioner som ska leverera innovationer, utan om att flexibelt stötta de utvecklingsinriktningar som möjliggörs av innovationer och gränsöverskridande samverkan.

Ryggraden i Norrbottens ekonomi utgörs av gruvor, stålindustrin, skogsindustrin och vattenkraft. De industrierna driver ekonomin framåt och står för hälften av vårt BNP. Utöver dessa industrier så finns det områden som vi vill utveckla och stärka under de kommande åren. Det handlar om kulturella och kreativa näringar, besöksnäringen, energiteknik, arktiska tester och rymdteknik.

När vi arbetar med smart specialisering använder vi oss av framför allt två olika arbetssätt. Det första är att vi stimulerar företag att utvecklas genom att fördela resurser och kontakter när företag, organisationer eller universitet söker medel för ett specifikt ändamål för att genomföra en smart specialiseringsstrategi. Det andra är att vi hjälper andra aktörer att ta nästa steg i sin utveckling.

Här hittar du några exempel på hur vi arbetar

Här kan du läsa Smart specialiseringsstrategin

Per Erik Andersson

Processledare EU program, projektstöd

0920-711 55
pererik.andersson@norrbotten.se