Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet fattar beslut om vilka projekt som ska få EU-stöd. 

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige och består av ledamöter från både Norrbottens län och Västerbottens län. Partnerskapet ska under­lätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utveckl­ingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har som uppgift att prioritera bland projektansökningar till den regionala strukturfonden och den nationella socialfonden. Vilka typer av projekt som får bidrag baseras på vilka utmaningar och behov länen har. Efter att partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Strukturfondspartnerskapet består av en ordförande och 24 ledamöter.

Kontakt

Region Västerbotten ansvarar för Strukturfondspartnerskapets sekretariat under programperioden 2021-2027.
Katarina Molin, katarina.molin@regionvasterbotten.se