Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Bredband och digitalisering

Den digitala omställningen innebär både otroliga möjligheter och stora utmaningar. Därför jobbar vi aktivt för att underlätta och ta vara på digitaliseringen och allt det innebär för Norrbotten.

Fiberslang i olika färger
Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav.

Vår uppgift i den här omställningen är att skapa förutsättningar för att fler ska kunna dra nytta av ny teknik och digital innovation. Samtidigt arbetar vi för att identifiera förbättringsområden som är kopplade till digitaliseringen och det regionala utvecklingsarbetet.

Den digitala utvecklingen ger oss möjligheter till ett mer hållbart samhälle. I förlängningen kan det leda till både mindre klimatpåverkan och ett öppnare samhälle med fler sociala kopplingar som överbryggar geografiska avstånd.

Vi arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Våra insatser för att alla ska få tillgång till säker internetuppkoppling.