Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Energisystem

Anlägning för vätgasproduktion av förnybar energi.
Foto: iStock.

Investeringarna som nu sker i Norrbotten bidrar i stor omfattning till att Sverige når sina målsättningar inom klimat och miljö. Tillgången till fossilfri energi är en viktig konkurrensfördel för aktörer som etablerar sig i regionen. Produktion och distribution av grön energi är därför en förutsättning för den här utvecklingen.

De energislag som i närtid är aktuella för ökad produktion av el är framför allt vindkraft och solenergi. För att lösa problematiken med en ökad andel intermittent elproduktion krävs det investeringar som främjar anpassningsbar energianvändning. Genom att utveckla och tillämpa olika former av energilagringsteknik kan svängningar i energisystemet minskas, redundansen stärkas och intermittent elenergi omvandlas till andra energislag.

Ökad elproduktion kommer däremot inte att vara tillräcklig för att skapa stabil energiförsörjning i vårt framtida samhälle. Därför är det viktigt att se på energisystemet i sin helhet. Det kommer att vara viktigt att ta vara på restenergier genom cirkulära flöden och en ökad industriell symbios. Det är också viktigt att säkerställa att det mest effektiva energislaget för varje behov nyttjas och att alla möjligheter till effektivisering tas till vara. De framtida behoven som det nya flexibla energisystemet ska fylla är svåra att förutse. Därför finns också ett behov av inventeringar, kartläggningar och analyser som kan bidra till en ökad förståelse för vilka behov som måste tillgodoses i framtiden.

För att bidra till den gröna omställningen av energisystemet har Regionen ett aktivt deltagande i både grupperingar kopplade till EU och till innovation och forskning inom fossilfri energiproduktion och vätgasteknologi. Regionen bidrar också genom finansiering av olika verksamheter och projekt samt genom att bevaka och påverka lagstiftningen inom området.

Välkommen att kontakta Ylva Sardén om du har några frågor om området.
ylva.sarden@norrbotten.se