Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Vägar till hållbar utveckling

Projektet syftar till att bidra i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen med målsättningen ett hållbart län med hög attraktionskraft för invånare, inflyttare, besökare och investerare.

Barn ligger i gräset
Foto: Cultura Creative/Johnér Bildbyrå.

Vad händer inom projektet

Region Norrbotten kommer i arbetet i samverkan med andra aktörer utveckla underlag för en hållbar strukturbild, samt att via olika insatser stärka länets långsiktigt hållbara kompetensförsörjning. Det innebär bland annat att ta fram underlag för kommunernas hållbara samhällsplanering samt att stärka förutsättningarna för ungas hållbara och cirkulära entreprenörskap.  Region Norrbotten kommer även att jobba med insatser i spåren av covid-19- pandemin för att stärka drabbade företag och branscher på både kort och lång sikt.

Hur är projektet organiserat?

Projektet har fyra insatsområden och här hittar du mer information om dem

  1. Strukturbild
  2. Kompetensförsörjning
  3. Finansiering
  4. Kommunikation och lärande

Vem står bakom?

För att nå framgång i arbetet med omställning och hållbar regional utveckling är samverkan med Norrbottens parter avgörande. Luleå tekniska universitet är både samverkanspart och ett vetenskapligt kunskapsstöd i arbetet.

Samverkan sker i övrigt med Ung Företagsamhet, Teknikens Hus, Länsstyrelsen, näringslivskontor i kommunerna, Jämställdhetsmyndigheten, Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Folkhälsocentrum samt Norrbottens kommuner.

Projektet finansieras genom nationella medel via Tillväxtverket och genom statliga medel via Region Norrbotten.

Välkommen att kontakta Lizah Lund om du har frågor om projektet.
lizah.lund@norrbotten.se