Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Industriomställning

Hybrit pilotanläggning i Luleå
Foto: Åsa Bäcklin

Världen håller ögonen på norra Sverige och de historiska investeringar som nu genomförs för att bygga verksamheter som möjliggör en hållbar utveckling inom flera områden. För att etableringarna ska lyckas krävs också stora investeringar i infrastruktur, bostäder, utbildning och kultur. Dessa investeringar måste också genomföras på kort sikt med långtgående konsekvenser för framtiden och kommande generationer.

Företagen som står bakom de stora etableringarna drivs av såväl ett inre som ett yttre tryck på att vara världsledande i den klimatneutrala omställningen. Etableringarna innebär också en industriexpansion på platser som under lång tid präglats av minskande befolkning och sviktande skatteunderlag. Här skapar investeringarna nya dynamiska förutsättningar för utveckling både genom själva företagsetableringen och genom de möjligheter som skapas för närliggande och kompletterande verksamheter.

Allt det här innebär att kommunernas omställning kommer vara minst lika omfattande som industrins. En bred samverkan mellan kommuner, regioner, civilsamhälle, näringsliv, stat och akademi är en förutsättning för att ta sig an de komplexa frågor som den hållbara utvecklingen medför. Region Norrbotten bidrar till samverkan och hållbar omställning genom att aktivt arbeta för att utveckla befintliga och nya plattformar för samverkan och innovation samt genom att belysa och bevaka helhetsperspektiv, målkonflikter och målsynergier.

Välkommen att kontakta Ylva Sardén om du har några frågor om området.
ylva.sarden@norrbotten.se