Hoppa till sidans innehåll
Företagsstöd

Hemsändningsbidrag

Mötesskylt på landsväg
Foto: Per Magnus Persson.

Till vad kan jag få stöd?

Stöd kan ges till kostnader för hemsändning av varor till enskilda hushåll på glesbygd och landsbygd med långt avstånd till närmaste butik. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att ordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik.

Vem kan få stöd?

Hemsändningsbidrag kan sökas av kommuner som har kostnader för hemsändning av dagligvaror till hushåll inom kommunen eller bekostar inköpsresor till en närliggande butik.

Hur stort stöd kan du få?

Hemsändningsbidraget betalas ut med högst 50 procent av nettoutgifterna. Bidraget får dock inte överstiga 100 kr per hushåll och hemsändningstillfälle/resa.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig både före beslut och efter att investeringen eller projektidén är genomförd.

Kontakta oss