Hoppa till sidans innehåll
Företagsstöd

Investeringar över 60 000 kronor

Butiksbiträde i affär
Sofia jobbar på C/O Gerd i Jokkmokk. Foto: Anders Alm.

Ett stöd för dig som ska utveckla verksamheten och behöver investera i marknadsföring, produktutveckling, kompetensutveckling, byggnader, maskiner, inventarier, markanläggningar och lönekostnader.

Stödet kan komma att delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Prioriterade investeringar

Investeringar som syftar till omställning för företag som drabbats av negativa effekter till följd av Covid-19 prioriteras.

Exempel kan vara investeringar som möjliggör för företaget att möta en ny typ av marknad, efterfrågan eller målgrupp samt investeringar som möjliggör distansering, nya vägar att kommunicera med kunder och /eller leverera produkter/tjänster.

För generell information om stödet – läs nedan.

Till vad kan du få stöd?

Stöd kan ges till nyinvesteringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring (ej löpande säljkostnader och marknadsbearbetning), maskiner/inventarier (ej fordon), produktutveckling och extraordinär kompetensutveckling.

Klicka här om investeringen överstiger 3,6 miljoner kronor!

Hur stort stöd kan du få?

Stödet är ett behovsprövat stöd och varje ansökan prövas individuellt. Stödet kan beviljas med högst 1,8 miljoner kronor. Stödnivån varierar och kan maximalt uppgå till 50 procent av investeringskostnaden i stödområde A. I stödområde B kan stödet maximalt uppgå till 25 procent av investeringskostnaden.

Försumbart stöd

Stödet är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via Länsstyrelsen/ Region Norrbotten och andra organisationer, samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod.

Vem kan få stöd?

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Faktorer som kan påverka stödet

 • Beviljade försumbara stöd under tre föregående år.
 • Företagets behov av stöd för sin investering.
 • Typ av investering, lönsamhet, sysselsättningseffekter.
 • Finansiering.
 • Ägarförhållande och storlek på företaget.
 • Region Norrbottens budget.
 • Regionala prioriteringar.

Vem kan inte få stöd?

 • Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
 • Företag med verksamhet i Luleå tätort.
 • Stora företag.
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller primärproduktion av livsmedel har begränsade möjligheter till regionala företagsstöd. I första hand söks stöd ur Landsbygdsprogrammet. Kontakta oss gärna vid behov av ytterligare information.

Viktigt att veta

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Varor och tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Norrbotten.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stöd beviljas inte till eget arbete.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Norrbottens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av eget kapital från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig både före beslut och efter att investeringen eller projektidén är genomförd.

Kontakta oss