Hoppa till sidans innehåll
Företagsstöd

Servicebidrag

Tankar bil
Foto: Anne Dillner.

Till vad kan jag få stöd?

Du kan söka servicebidrag vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller fördröja nedläggning av butiker som är viktiga för konsumenternas varuförsörjning.

Vem kan få stöd?

Du som har en dagligvarubutik eller drivmedelsstation i glesbygd eller landsbygd.

Hur stort stöd kan du få?

Servicebidraget kan som huvudregel uppgå till högst 250 000 kr per år till samma mottagare och får lämnas i högst tre år.

Har mottagaren ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som extra betydelsefulla, kan bidraget öka till 300 000 kr per år. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas under en längre tid än tre år.

Kombination servicebidrag och särskilt driftsstöd

Om du ansöker om både servicebidrag och särskilt driftsstöd under samma år ska driftsstödet räknas av från det högsta belopp som servicebidrag får lämnas för (250 000 kr eller av särskilda skäl 300 000 kr).

Försumbart stöd

Servicebidraget är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ska ha kontroll på att sökta stöd via Region Norrbotten och andra myndigheter/organisationer samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod. I ansökan om stöd ska intyg om försumbart stöd bifogas.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig både före beslut och efter att investeringen eller projektidén är genomförd.

Kontakta oss