Hoppa till sidans innehåll
Projektstöd

Kompetensutveckling med anledning av corona

Restaurangpersonal lägger upp mat på tallrikar
Foto: Phia Bergdahl.
Coronapandemin har under kort tid orsakat ekonomisk utsatthet för branscher och företag i Norrbotten. Projektet Samling för jobb och framtid, med Region Norrbotten som projektägare, syftar till att genomföra kompetensutvecklingsinsatser av såväl tillsvidareanställd som timanställd personal.
Symbol för projektet Samling för jobb och framtid

Målet med projektet är stärka ställningen på arbetsmarknaden för permitterad, varslad och anställd personal.

Vilka företag kan söka stödet?

Målgruppen är små och medelstora företag som är eller riskerar att bli ekonomiskt utsatta med anledning av covid-19. Det kan handla om att stärka kompetensen och omställningsförmågan såväl inom ramen för befintlig anställning som för omställning till annan bransch.

Kostar det något?

Medverkan i projektet innebär ingen kostnad för företagen. Projektet upphandlar och bekostar utbildningsinsatserna. Utbildning kan erbjudas medarbetare både under permitterad tid och arbetstid. Insatserna kommer att följas upp med deltagarna genom enkäter och intervjuer.

Vem står bakom projektet?

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet (LTU). Region Norrbotten äger projektet och samverkansparters är IUC Norr, Swedish Lapland Visitors Board och LTU.

Kriterier för prioritering av utbildningsinsatser:

  • Ekonomisk utsatthet - Företag som prioriteras ska ha lidit eller riskera att lida ekonomiskt med anledning av corona.
  • Regional spridning - Insatser ska spridas över länet.
  • Spridning branscher och företag - Insatser ska spridas över branscher och företag.
  • Deltagare - Vi strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Projektet ska arbeta för och främja:

  • Att kvinnor och män med olika ålder och bakgrund behandlas lika och ges samma möjligheter till utbildning.
  • Information och utbildning ska vara tillgänglig för alla. Om det behövs ska information och utbildning anpassas för individen.

Hur anmäler du ditt företag?

Kontakta någon av kompetensmäklarna eller samverkanspartner hos branschorganisation. Klicka här för kontaktuppgifter.

Välkommen att kontakta Caroline Stafström eller Eva Jonsson om du har frågor om projektet.
caroline.stafstrom@norrbotten.se 
eva.a.jonsson@norrbotten.se