Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens kulturplan beskriver vilken utveckling av kulturlivet Region Norrbotten vill arbeta för de kommande åren. Kulturplanen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och tydliggöra Region Norrbottens kulturpolitik.

Arbetet med att förverkliga kulturplanen sker i dialog och samverkan med myndigheter, kommuner och aktörer inom de kulturområden som behöver utvecklas. Det är även genom samverkan med Norrbottens kommuner och i samråd med länets professionella kulturskapare och civilsamhälle som kulturplanen har tagits fram.

Läs mer om hur regionen arbetar med dialoger och samverkan här. 

Regionen ansvarar för att fördela statliga medel som ser till att det finns en god tillgång av kultur till invånarna i Norrbotten. Det gäller inom områdena:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet
  • biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • konst- och kulturfrämjande verksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd.

Kulturplanen finns i flera versioner.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Kulturplan för Norrbotten 2018.2021 (populärversion)
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 (lättläst version)
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 (populärversion på nordsamiska)
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 (populärversion på meänkieli)
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 (populärversion på finska)

Utvecklingsområden

Kulturplanen pekar ut ett antal strategiska utvecklingsområden. Det tror vi kan spela en avgörande roll för att locka människor att arbeta, bo och leva i Norrbotten. Inom Kultur i Norr, de fyra nordligaste regionernas samverkan för konst- och kulturpolitisk utveckling, vill vi särskilt utveckla områdena samisk kultur, kulturella och kreativa näringar samt arrangörskap.