Hoppa till sidans innehåll
Nytt

31 miljoner i EU-stöd till hjälp för pandemidrabbade företag

Kvinnlig fjällvandrare tittar på karta.
Foto: Håkan Hjort.

Återhämtning inom kulturella och kreativa näringar, nya marknadsplatser för samiska entreprenörer och digitala affärer inom Swedish Lapland. Det är exempel på ändamål som får dela på 31 miljoner kronor i EU-stöd.

Pandemin har drabbat vissa branscher mer än andra. Nu gör EU en insats, React-EU, för näringar som haft det särskilt svårt.  31 miljoner går till sex projekt i Norrbotten och Västerbotten. De ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning. 

Beslutet om vilka projekt som prioriteras togs av strukturfondspartnerskapets presidium för övre Norrland. 

Tanken är att hjälpa företag inom exempelvis besöksnäring och kulturella och kreativa näringar att börja om. På samma gång kan de utvecklas i en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar riktning. Pandemin har faktiskt lett till en del beteenden som gynnar den gröna och digitala omställningen. 

- Projekten som får medel kan bidra till att framtidssäkra företag så att nästa samhällskris kanske inte slutar med uppsägningar och konkurser, säger Helena Öhlund, ordförande Strukturfondsparterskapet Övre Norrland. 

Swedish Lapland får 4,4 miljoner för att hjälpa besöksnäringsföretag att göra digitala affärer direkt mot kunden. Sametinget får 676 000 kr för att skapa en digital marknadsplats för samiska entreprenörer. LTU Business får 2,2 miljoner kronor för ett projekt där 28 företag ska genomgå ett utvecklingsprogram för att bland annat locka nya kundsegment. För dessa tre projekt skjuter Region Norrbotten till ytterligare medel.

Även Region Norrbotten och Region Västerbotten får del av EU-medlen för egna projekt. De syftar till att hjälpa företag att ställa om under och efter pandemin och möjliggöra en hållbar tillväxt efter krisen. Region Norrbottens projekt riktar sig till små och medelstora företag som behöver investeringar för sin långsiktiga överlevnadsförmåga. 

- Coronapandemin har slagit hårt mot näringslivet på flera sätt. När vi nu ska bygga upp det igen kan vi ta chansen att bygga det på ett mer hållbart sätt, säger Monica Lejon, enhetschef näringsliv och samhälle på Region Norrbotten.

Här finns listan över prioriterade projekt

Så funkar det

Strukturfondspartnerskapen ska underlätta för gemensamma prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet prioriterar bland ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Tillväxtverket som förvaltande myndighet fattar de formella besluten för varje projekt.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Monica Lejon, Enhetschef Näringsliv och samhälle.
monica.lejon@norrbotten.se