Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

"Framtiden är ljus"

Tomas Vedestig Nils Olov Lindfors

Regionråd Nils-Olov Lindfors blickar tillsammans med Tomas Vedestig, ordförande för regionala utvecklingsnämnden, tillbaka på 2020 utifrån det regionala utvecklingsperspektivet. De konstaterar också att vi går in i 2021 med tillförsikt och många gemensamma frågor att jobba med i framtidslänet Norrbotten.

När vi för ett år sedan blickade framåt inför det nya året 2020 gjorde vi det med stor tillförsikt och en stark tro på Norrbottens utveckling. I december 2019 fick vi första gången ta del av The Green Deal, EU:s satsning på omställning och klimat. Vi insåg då att Norrbotten har både utmaningar och möjligheter.

Möjligheter och utmaningar

Möjligheterna ligger i de arktiska testbäddarna, som gör det möjligt för de som vill att ställa om till hållbara lösningar att testa och utveckla produkter och tjänster i Norrbotten. Detta visades under den internationella konferensen Demo North som genomfördes länet i februari förra året.

Utmaningarna ligger i att Sveriges stora koldioxidutsläpp också sker i länet, kopplat till stålindustrin. Därför var EU:s satsning på en fond som ska möjliggöra för en grön omställning välkommen. Regeringen har pekat ut stålindustrins värdekedja som prio ett för denna fond. Det innebär att stora belopp kommer stålindustrins värdekedja till del för att möjliggöra omställningen till koldioxidsnål och fri produktion.

Pandemin slog till

Det var också i slutet av första kvartalet som pandemin slog till. Den har förutom förluster av liv och påfrestning för sjukvården även påverkat kultur- och näringslivet.

Ett exempel är den för hela Norrbotten så viktiga besöksnäringen, som haft en stark utveckling med flera destinationer som lockar besökare från hela världen. Den gick från ett läge med fullbokat till total stiltje.

Det nya läget innebar att vi behövde tänka till och om.

Näringsliv och kultur

Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen en rad verktyg att arbeta med. För att hjälpa företagen valde vi att satsa på företagsstöd och kompetenshöjande insatser inom digitalisering och hållbarhet. Tack vare goda kontakter med kommuner och näringslivsorganisationer kunde vi få till stånd insatser som kom det norrbottniska näringslivet till del. Medarbetarna kunde snabbt ställa om och utforma de nya stöden för att därefter hantera ansökningarna.

Även kultursektorn har drabbats hårt av pandemin. Många är de kulturutövare som drabbats när föreställningar ställts in eller skjutits upp. Men här har vi också sett en kreativitet och förmåga till omställning då kulturutbudet blev digitalt. Våra egna kulturinstitutioner har också ställt om och provat andra lösningar. För att stötta kulturutövarna har regionen delat ut arbetsstipendier till ett sextiotal utövare inom kulturella och kreativa näringar. Detta tillsammans har gjort att många kunnat ta del av kulturen – och behovet av det är stort.

Gränssamarbetet

Pandemin fick oss också att fundera på något som vi tagit för givet: gränssamarbetet. Att kunna röra oss fritt och enkelt samarbeta över våra landsgränser var inte längre en självklarhet. Det fick de boende längs gränsälven uppleva.

I höstas besökte den tyska ambassadören Norrbotten och fick ta del av det som pågår inom den gröna omställningen. Bland annat ingick ett studiebesök på testanläggningen Hybrit som ska framställa koldioxidsfritt stål. Det är en teknik som utvecklas i Norrbotten och som röner stor uppmärksamhet. EU:s ordförande Ursula von der Leyen omnämnde Hybrit i sitt ”state of the union”-tal i Europaparlamentet. Förutom Hybrit lanserade LKAB en satsning på en miljövänlig framställning av järnsvamp. En investering som beräknas uppgå till 400 miljarder kronor. I spåren av dessa investeringar kommer spännande möjligheter kring vätgasen och vad den kan betyda för Norrbotten.

Robinson i Haparanda

Pandemin har också medfört möjligheter för Norrbotten.

En sådan var inspelningen av Expedition: Robinson i Haparanda skärgård. En annan är det språng som tagits i digitaliseringen. Att jobba på distans, att delta på möten utan att resa kommer vi ta med oss framöver. Vi tror att det ökar intresset för att bosätta sig i hela länet.

2020 var året när vi såg hur de snabba omvärldsförändringarna skapar nya spelregler och förutsättningar för individer och samhället. Vi skriver i den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 att det okända är det nya normala.

Polarbröd och Norrbotniabanan

Även om det har varit ett år med förluster för personer och branscher tycker vi oss ändå kunna konstatera att Norrbotten står sig starkt i en kris. Det beror till stor del på vår förmåga att samarbeta. Det fick vi även se prov på när Polarbröds fabrik brann ner till grunden. Den mobilisering som skett till följd av branden är ett starkt bevis på det.

Vi går nu in i 2021 med samma tillförsikt som vi gjorde 2020. Vi har många gemensamma frågor att jobba med. Vi vill se en tidigarelagd byggstart av Norrbotniabanan och en utökad bredbandsutbyggnad i Norrbotten. Vi ser att besöksnäringen är väl rustad för att starta om när väl resandet kommer igång igen. Vi vill se ett kulturliv som återhämtar sig. Vi vill också se en återgång till det tidigare självklara gränssamarbetet.

Framtidslänet

Vi kommer fortsätta jobba tillsammans med andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för Norrbottens utveckling.

Tillsammans med kommunerna behöver vi kraftsamla kring attraktiva livsmiljöer. De stora investeringarna framöver innebär att kompetensförsörjningen behöver säkerställas. Regionen behöver tillsammans med kommunerna kraftsamla kring attraktiva livsmiljöer för kvinnor och män.

Nils-Olov Lindfors, regionråd Region Norrbotten
Tomas Vedestig, ordförande för Regionala utvecklingsnämnden