Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Den åttonde länskonferensen för Biblioteken i Norrbotten

Två kvinnliga föreläsare står framför en digital visningsskärm.
Anna Persson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, och Else Österberg, Slöjd i Blekinge, berättar om sitt projekt om kreativa biblioteksrum och återbruk.

Årets övergripande tema för konferensen var Lustfyllt läsfrämjande – utmaningar och möjligheter. – Vårt bibliotekssamarbete i Norrbotten är i stort sett helt digitalt. Länskonferenserna stärker den kollegiala gemenskapen i regionen, säger Birgitta Markusson, Regionbibliotekschef.

Regionbibliotek Norrbotten och folkbiblioteken i länet har ett långtgående och ingående samarbete. Tillsammans bildar de organisationen Biblioteken i Norrbotten. För att följa upp, blicka framåt och få inspiration till utveckling anordnas vartannat år en länskonferens. Den första skedde år 2007 i Luleå i ett nyöppnat Kulturens hus. Den 1–2 juni var det dags för den åttonde i ordningen, platsen var Boden och hade lockat drygt 100 deltagare.

Vad finns det för värde med en återkommande länskonferens?

– Vårt bibliotekssamarbete i Norrbotten är i stort sett helt digitalt. De regionala arbetsgrupperna ses i digitala möten och kommunicerar via vårt regionala intranät. Men emellanåt behövs fysiska träffar för att mötas och dela kunskap. Länskonferenserna stärker den kollegiala gemenskapen i regionen, säger Birgitta Markusson, Regionbibliotekschef.

Lustfyllt läsfrämjande

Årets övergripande tema var Lustfyllt läsfrämjande – utmaningar och möjligheter. Efter att Catarina Ask (MP), ordförande i Bodens kultur-, fritids- och ungdomsnämnd, invigningstalat så fortsatte dagen med Kulturrådet. Projektledarna Ann Catrine Eriksson och Annika Hermele presenterade den nationella satsningen Läsfrämjandelyftet för bibliotekspersonal, där arbetet ska fokuseras på barns och ungas läsning. Målsättningen med satsningen är att alla ska ges möjlighet att utveckla god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Projektet pågår till och med 2023.
Här kan du läsa mer om Läsfrämjandelyftet


Annika Hermele och Ann Catrine Eriksson, Kulturrådet, är projektledare för den nationella satsningen Läsfrämjandelyftet.

Att arbeta läsfrämjande med digitala medier och verktyg

Jenny Edvardsson är lärare, författare och läsfrämjare. Hon visade på möjligheter och utmaningar med digitalt läsfrämjande, och lyfte även frågan om vad ett digitalt läsfrämjande kan vara. Hon gav handfasta tips på enkla och intressanta digitala verktyg som kan användas för att nå barn och unga, även för de som inte hittar till det fysiska biblioteket. Efter dessa två föreläsningar fick bibliotekspersonalen möjlighet att reflektera över och diskutera utifrån tre frågeställningar:

  1. Vad från föreläsningarna vill du arbeta vidare med i ditt arbete?
  2. Vilka hinder finns för det digitala läsfrämjandearbetet?
  3. Vad behöver du för fortbildning för det digitala läsfrämjandearbetet? Resultatet från diskussionerna kommer att sammanställas och användas för fortsatt utvecklingsarbete.

Den första dagen tillkännagavs också 2022 års Aurora-stipendiat i Norrbotten. Jenny Johansson, bibliotekarie vid Piteå bibliotek, tilldelas utmärkelsen för ett mångårigt läsfrämjande arbete med inspiration och läslust i fokus. Läs artikeln om Jenny Johansson: Jenny Johansson i Piteå är 2022 års Aurora-stipendiat

Dela och lär

Den andra dagen inleddes med att de regionala arbetsgrupperna presenterade sig och deras arbeten. Sedan fortsatte dagen med läsfrämjande och kreativa miljöer. Biblioteken i Norrbotten arbetar med flera metoder för att nå olika målgrupper. För att inspirera varandra så delade personalen med sig till kollegorna om hur de arbetar med:

  • Talboksträffar och socialt läsfrämjande
  • Digitala biblioteksvisningar för förskoleklasser
  • Digitala bokcirklar för 9-12 åringar
  • Dansa en bok – om att ta berättelsen till en ny nivå
  • Fredagsmys med digital teknik.


Anna-Karin Luttu, Tornedalens bibliotek i Övertorneå, berättar om hur hon dansar en bilderbok för förskolebarn

Kreativa läsmiljöer – bibliotek och slöjd i skön förening

De avslutande föreläsarna Anna Persson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, och Else Österberg, Slöjd i Blekinge, har de senaste fyra åren arbetat med projektet Kreativa rum. Projektet har handlat om att skapa läsfrämjande och kreativa platser på sju mindre bibliotek med små medel. Det ska vara inbjudande miljöer som gör att människor vill vara på biblioteket och som välkomnar alla. De har arbetat med medborgardialoger och återbruk. Det blev en resa i olika rum som inte enbart handlar om att måla några pinnstolar.
– Många små bibliotek har knappt förändrats på decennier. Det är hög tid att göra biblioteken relevanta för dagens samhälle, säger duon.

Om Regionbibliotek Norrbotten

Regionbiblioteket är ett nav och en sammanhållande aktör för folkbibliotekens utveckling i Norrbotten. Regionen och kommunerna samarbetar inom organisationen Biblioteken i Norrbotten för invånarnas tillgång till bibliotekstjänster. Tillsammans driver Biblioteken i Norrbotten de digitala biblioteken Bibblo.se och Polarbibblo.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Birgitta Marcusson, Regionbibliotekschef, Region Norrbotten om du har några frågor.
birgitta.markusson@norrbotten.se