Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Förslag till nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027

Två flaggor EU och Sverige.
Foto: iStock.

Nu har förslaget till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027 skickats in till EU-kommissionen. Det regionala programmet ska nu godkännas av EU-kommissionen, preliminärt datum för beslut är våren/sommaren 2022.

Nuvarande programperiod tog slut 2020 och ett nytt programförslag har tagits fram i nära samarbete med Region Västerbotten för nästa period som sträcker sig mellan 2021-2027.

Programmet utgår från Norrbottens och Västerbottens prioriteringar för att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt och bidra till en hållbar regional utveckling. Programmet tar hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Programförslag för ERUF Övre Norrland 2021-2027 – UTKAST

EU:s programperiod 2021-2027

För att lära mer om möjligheterna att finansiera projekt inom EU:s programperiod erbjuder vi dialogmöten med olika teman kring länets utmaningar. Det gör vi för att öka kunskapen om olika finansieringsmöjligheter kopplade till EU:s fonder och program, samt inspirera till bra ansökningar och samverkan. Vi har tidigare haft dialog kring kompetensförsörjning och nu återstår dialog kring teman: 

  • Entreprenörskap, innovationer och digitalisering
  • Transporter och tillgänglighet, bredband och energi

Anmälan för att delta på plats är stängd men du är välkommen att delta digitalt.Läs mer och anmäl dig här 

Öppet hus

Tillsammans med Tillväxtverket kommer vi även att anordna Öppet hus. Preliminära datum är 13 och 14 juni. Mer information om detta kommer. 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa om EU:s sammanhållningspolitik

EU:s programperiod 2021-2027 (Tillväxtverket informerar)

Välkommen att kontakta Per Erik Andersson om du har några frågor.
pererik.andersson@norrbotten.se