Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

”Kaunis Irons verksamhet har skapat framtidstro”

Kaunis Iron i Pajala får tillstånd att fortsätta och utöka sin verksamhet. Det meddelade Mark- och miljödomstolen som kom med sin dom i dag. – Beslutet är välkommet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Anders Öberg, nytillträtt regionråd (S).

Gruvschakt i vinterskrud och porträttbild av medelålders man med grått skägg.
Kaunis Iron. Foto: Petra Älvstrand. Anders Öberg, regionråd (S), Foto: Region Norrbotten.

Mark- och miljödomstolen uppger att verksamheten kan tillåtas enligt bolagets nya justerade yrkande. Det innebär en maximal årsproduktion på tio miljoner ton malm. Tillståndet gäller i 35 år och kommer med en rad stränga villkor för att bland annat skydda växt- och djurarter.

Region Norrbotten har ingen del i den miljömässiga bedömningen och har inte utgjort en remissinstans. Men Regionen har utifrån sitt ansvar för Norrbottens regionala utveckling ställt sig positiv till Kaunis Irons önskan att driva verksamheten vidare och utvidga den.

– Hållbarhetsmålen handlar inte bara om miljö utan även om ekonomisk och social hållbarhet. Vi ser att Kaunis Irons verksamhet skapat framtidstro i en del av Norrbotten som tidigare avfolkats och fått en allt äldre befolkning. Gruvan medför jobb, fler människor i arbetsför ålder och ett bättre skatteunderlag, säger Anders Öberg i en kommentar.

I sitt yttrande till domstolen framförde Region Norrbotten också att gruvbrytningen i Pajala är av vikt för Sverige och Europa. I en allt mer osäker omvärld är järnmalmen i Norrbotten – som motsvarar 90 procent av all järnmalm som produceras i Europa – särskilt värdefull. Utifrån den geopolitiska utvecklingen är det viktigt att Europa kan säkerställa sin egen tillgång till järnmalm och andra tillgångar, menar Region Norrbotten.