Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Kulturverksamheter får del av statliga förstärkningsmedel

Vinterklädda barn på teaterscen
Från föreställningen Barnen från Frostmofjällen som spelades på Norrbottensteatern våren 2022. Foto: Magnus Stenberg.

Norrbotten beviljades drygt 1,3 miljoner kronor i en tillfällig förstärkning när Statens Kulturråd beslutade om fördelning av ett tillfälligt verksamhetsbidrag för regionala verksamheter inom kultursamverkansmodellen.

Nu står det klart att sex regionala kulturverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen i Norrbotten får del av medlen:

 • Norrbottensteatern
 • Norrlands nätverk för musikteater och dans
 • Havremagasinet
 • Norrbottens föreningsarkiv
 • Filmpool Nord, filmkulturell verksamhet
 • Hemslöjdskonsulenten

Medlen skall användas till olika insatser under 2022 och början av 2023. Norrbottens föreningsarkiv ska till exempel ordna utbildningar för ideella föreningar om GDPR, arkivvård och digitalt bevarande för att stärka föreningarnas förmåga att bevara sin historia genom att bilda arkiv som framöver kan komma allmänheten till del.

Havremagasinet ska bland annat utveckla det historiska rummet gällande innehåll, information och kommunikation för att stärka det pedagogiska arbetet och samarbetet med skolor. Medlen ska även användas till att täcka kostnader för extrapersonal, inställda föreställningar, magasinering och anpassning av föreställningar till mindre publikgrupper vid Norrbottensteatern, med anledning av coronapandemin.

– Det är glädjande att Norrbotten får ta del av dessa statliga förstärkningsmedel för att stötta upp efter en lång tid av utmaningar med anledning av pandemin. Jag är övertygad om att de insatser som nu möjliggörs kommer att bidra till snabbare återhämtning och fortsatt utveckling av verksamheterna säger Peppe Bergström Hesselbom, kulturchef Region Norrbotten.

Bakgrund

Kulturrådet beslutar om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet med stöd av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Ändamålet med bidraget är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Ett extra stöd till regionerna inom kultursamverkansmodellen utlystes i början av 2022. Av utlysningen framgick att regionerna kunde söka en tillfällig generell förstärkning till konst- och kulturverksamheter som samfinansieras inom kultursamverkansmodellen mot bakgrund av behov inom fyra områden:

 • Utveckling och omställning
  Tillfälliga insatser i syfte att vid behov ställa om och stärka de regionala verksamheterna inför omstart. Till exempel digitala satsningar, kompetensutveckling, anpassning till mindre publikgrupper med mera.
 • Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt grunduppdrag
  Särskilda insatser som kan innebära tillfälligt ökade utgifter på grund av att ordinarie verksamhet enligt uppdrag har ställts in eller skjutits fram.
 • Samverkan
  Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera och samverka med det fria professionella kulturlivet och med arrangörsledet.
 • Övrigt
  Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som verksamheten önskar prioritera i enlighet med fastställd regional kulturplan.

Kulturrådet fattade den 30 maj beslut om fördelningen och beviljade Region Norrbotten 1 328 000 kr att fördela till verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen 2022.

RELATERAT

Statliga medel stärker Norrbottens regionala kulturverksamheter
Utveckla Norrbotten – En del av region Norrbotten, 5 maj 2022

Kontakt

Välkommen att kontakta Peppe Bergström Hesselbom, kulturchef Region Norrbotten om du  har några frågor.
peppe.bergstrom-hesselbom@norrbotten.se