Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Nu lanseras Develoop: ett stöd för jämställd och inkluderande arbetsmiljö

Man letar i buskage.
Foto: Pexels.

Develoop riktar sig till företag och arbetsgivare som vill få stöd i att arbeta med sin arbetsmiljö. Det är ett digitalt hjälpmedel som ger verktyg i arbetet att uppnå jämställdhet och inkluderande arbetsplatser. 

Här kan du se en inspelning från lanseringen av Develoop.

 

Under tre år har Develoop utvecklats tillsammans med näringsliv och arbetsgivare i Region Norrbotten. Resultatet är ett digitalt stöd som bygger på exempel hämtade från företags arbetsmiljöarbete. Verktyget erbjuder mer än 100 olika verktyg för att identifiera och sätta ord på vad som kan ha hänt på en arbetsplats.  

Några områden är:

  • Hur går snacket eller ”det var ju bara på skoj”. Handlar om den hövliga arbetsplatskulturen och riskerna som finns för exkluderande arbetsmiljö om medarbetare inte behandlar varandra med respekt och omsorg.
  • Det är väl bara att bita ihop? Ett verktyg som lyfter ojämställdhetsproblem som drabbar gruppen män i hög utsträckning med förfärliga konsekvenser.
  • Lite porr har väl aldrig skadat? Hur konsumtion av pornografi på arbetsplatsen kan flytta gränserna för en hövlig arbetsplatskultur och de risker som kommer med det i relation till prostitution och människohandel, hälsa och våld.

Develoop är ett treårigt EU-finansierat projekt där Region Norrbotten är projektägare. Projektet Develoop startade 2019 och Region Norrbotten ställde frågan till Jämställdhetsmyndigheten. Sara Nilsson, på avdelningen Stöd och Samordning, har arbetat tillsammans med lokala näringslivsbolag; Strukturum, Argentis, Älvsbyn kommun och Arvidsjaur kommun. Med fanns Luleå tekniska universitet och företag i Norrbotten och Västra Götaland.

Här finns Develoop.


Sara Nilsson, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten.

Fyra frågor till Sara Nilsson

Vilken har varit din roll i det här projektet?

Jag har processlett arbetet med att ta fram Develoop. För Jämställdhetsmyndigheten har det skapat goda möjligheter att från en nationell nivå bidra till jämställdhetspolitikens genomförande på lokal och regional nivå.

Varför är Develoop ett viktigt verktyg?

Stödet bygger på samma struktur som det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagens föreskrifter. Arbetet med att förebygga eller hantera ojämställdhet ska vara en del av något som redan görs.

Vad har varit den största utmaningen i projektet?

En utmaning har varit att genomföra projektet under pandemin. Våra närmsta samverkanspartners var näringslivet och pandemin påverkade många företagare. Att under kris få dem att fokusera en fråga som ojämställdhet var minst sagt en utmaning.

Min absoluta övertygelse efter det här projektet är: för att nå största möjliga effekt i arbetet mot ojämställdhet behöver vi arbeta nära dem det faktiskt berör, i det här fallet det lokala näringslivet.

Vad hoppas du att Develoop ska ge för effekt?

Jämställdhet görs där människor arbetar och bor, därför behöver lokal nivå vara med och formulera både problemen och lösningarna.

Ett exempel är Poppels bryggerier. De har arbetat med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet systematiskt. Idag leder och fördelar de arbetet på ett nytt sätt och har blivit en mer attraktiv arbetsplats vilket de är mycket glada och stolta över.

Skribent: Anna Ekstedt, kommunikatör Jämställdhetsmyndigheten.