Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Ombyggnation av Pajala Airport ger nya möjligheter

Tre personer står i terminalbyggnaden på Pajala flygplats.
Johan Väisenen, Explorer the North, Ulrika Hammarström (s) kommunalråd Pajala och Nils-Olov Lindfors (c) regionråd. Foto: Janus Brandin/Region Norrbotten.

Utrikeshallen på Pajala Airport ska byggas om och uppdateras för att ta emot fler passagerare. Det innebär ett lyft för besöksnäringen i hela östra Norrbotten.

I dagsläget trafikeras Pajala Airport framför allt av linjetrafik mellan Pajala och Luleå och chartertrafik från Storbritannien under vintern, men även av privatflyg, ambulansflyg, taxiflyg och helikoptrar. Flygplatsens landningsbana har redan möjlighet att ta emot större flygplan vintertid men i dagsläget är inte terminalbyggnaden anpassad för det. Efter ombyggnationen ska terminalen också uppnå säkerhetskraven för internationell passagerartrafik.

– Ombyggnationen ligger helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Det är en långsiktig investering som bidrar till en hållbar utveckling i Pajala. Den utvecklingen förutsätter bland annat goda kommunikationer så att besöksnäringen och näringslivet kan fortsätta utvecklas, säger Tomas Vedestig (sjvp), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

En stor del av de internationella turister som besöker Tornedalen idag tvingas resa via Kiruna eller Kittilä i Finland och sedan ta sig med bil eller buss till Pajala. Intresset för att utveckla flygplatsen har funnits under en längre tid och redan innan byggstart har lokala entreprenörer inom besöksnäringen lyckats säkra en avsiktsförklaring med flygbolaget Brussels Airlines, som kommer att trafikera Pajala Airport under kommande vintersäsonger.

– Det här innebär stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen och näringslivet i Pajala och det bidrar i sin tur till att det finns bättre förutsättningar till att leva och bo i östra Norrbotten. Vi ser också att intresset för Tornedalen är stort i och med att man redan lyckats säkra intressen från internationella flygbolag, säger Nils-Olof Lindfors (c), regionråd.

Pajala kommun som äger och driver Pajala Airport investerar 3 400 000 kr och Region Norrbotten bistår med 6 990 000 kr. Den totala budgeten för ombyggnationen är 10 390 000 kr. Den nya terminalen ska stå färdig att ta emot nya passagerare redan vintersäsongen 2022/2023.

- För att skapa en attraktivare kommun, ge besöksnäringen bättre förutsättningar är utbyggnaden av en utrikeshall på Pajala Airport av största vikt för oss. Att bo i Tornedalen och kunna ta sig ut i Sverige och världen ska vara lika lätt och självklart som att bo i en stad och då är bra kommunikationer viktigt. Därför är vi oerhört glada i dag då Region Norrbotten också ser vikten av goda kommunikationer i östra Norrbotten och Pajala och är med och finansierar utrikeshallen på Pajala Airport, säger Ulrica Hammarström (s) Kommunalråd Pajala Kommun.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:
Nils-Olov Lindfors, Regionråd (c)
Telefonnummer: 070-380 00 44

Tomas Vedestig, Regionala utvecklingsnämndens ordförande (sjvp)
Telefonnummer: 076-773 72 72

Ulrica Hammarström, Kommunalråd Pajala kommun (s)
Telefonnummer: 076-773 72 72