Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Region Norrbotten går in i satsning på fossilfria industritransporter

Godståg i vinterlandskap
Foto: Håkan Larsson/mostphotos.com

Norra Sverige och Norrbotten står inför de största investeringarna i modern tid. För att stötta utvecklingen inom hållbara industritransporter startas innovationsplattformen CLOSER upp i Norrbotten. Region Norrbotten går in som partner.

CLOSER ska bidra till hållbara och väl fungerande transport- och logistiksystem. Aktörer från forskning, näringsliv och offentlig sektor ska samlas för att påskynda utvecklingen och stötta omställningen.

– Nya omlastningsterminaler och hamnlogistik, elektrifiering, automatisering och vätgasbaserade e-bränslen kommer att behöva testas och införas i stor skala. Vi välkomnar att CLOSER etableras även i Norrbotten och möjliggör att vi kan växla upp den utveckling som redan pågår, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten.

Internationell angelägenhet

Norra Sverige leder den gröna omställningen globalt. Ett hållbart och effektivt transportsystem är inte bara viktigt för oss i norr.

– Denna etablering är inte en regional angelägenhet utan även en nationell och internationell sådan, säger Bo Hallams, styrelseordförande, CLOSER.

Till att börja med ska CLOSER samla aktörerna bakom investeringarna. Genom dialog ska de viktigaste utmaningarna att lösa ringas in. Målet är att CLOSER ska mynna ut i konkreta resultat genom gemensamma satsningar. LTU Business blir värdorganisation i norra Sverige.

– Hållbar ståltillverkning, malmbrytning och annan industri omfattar i förlängningen även exporten från norra Sverige ut i världen. Det är angeläget med en kraftfull satsning där offentlig-privat samverkan kan bidra till att påskynda omställningen, säger Gry Holmgren Hafskjold, vd LTU Business.

Fakta: CLOSER

CLOSER består av ett 60-tal partners. Det är en samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad.

CLOSERs mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

CLOSERs huvudfinansiärer är Trafikverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen. CLOSER drivs vid Lindholmen Science Park med kontor i Göteborg och Stockholm.