Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

RUS 2030 – nu justerar vi kursen

Norrbottens utmaningar och möjligheter ser annorlunda ut i dag än för fyra-fem år sedan. Nu är det dags att revidera den regionala utvecklingsstrategin – och du kommer att kunna vara med och påverka.

Människor minglar och samtalar på konferens
Foto: Pär Bäckström.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2030 är resultatet av inspel från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Den är vårt gemensamma verktyg för att forma Norrbottens framtid och hjälpa oss att prioritera hur vi styr våra insatser. Nu är det dags att på nytt samtala om hur vi bäst skapar morgondagens hållbara samhälle i Norrbotten.

RUS:en ska uppdateras minst en gång mellan varje val. Den nuvarande fastställdes 2019. Sedan dess har mycket hänt i Norrbotten och omvärlden. Investeringar för tusen miljarder, samhällen i expansion och behov av stor inflyttning på kort tid. Länet har ställts inför nya möjligheter och utmaningar som behöver avspeglas i en reviderad strategi.

Åsikter och perspektiv

Den regionala utvecklingsnämnden har beslutat ett ge tre miljoner kronor till ett tvåårigt projekt som ska resultera i en reviderad RUS. Under projektet kommer Region Norrbotten att hämta in åsikter och perspektiv som kan infogas i strategin. Kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv, akademi, civilsamhället, ungdomar och fackliga organisationer ska ha möjlighet att komma med inspel och bidra till strategins innehåll. Det ska bland annat ske genom olika former av dialoger och workshops under nästa år.

– För att skapa en hållbar framtid för Norrbotten behöver vi fortsätta arbeta tillsammans. Vi måste samtala om de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Vi hoppas att många norrbottningar kommer att ta chansen att vara med och påverka, säger Helena Ölund (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Till Regional utvecklingsstrategi 2030