Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

”För oss som är en mindre kommun har det varit ovärderligt”

I veckan samlades 24 personer från Haparanda kommun kring arbetet med att attrahera nya invånare. Resan började i april med att Jenna Laitinen och Anu Lakkala från utvecklingsenheten följde med till den stora mässan Emigration Expo i Nederländerna.

Gruppbild med deltagare i avslutningen av delprojekt Attraktion i Haparanda.
De 24 deltagarna pratade om lärdomarna från arbetet med attraktion och vägen framåt. Foto: Stina Almkvist

 – Det var en lyckträff. På mässan visade det sig att det var de mindre kommunerna som många var intresserade av. Det är livsstilen i mindre samhällen som är det attraktiva. Efter mässan fick vi besökare som kom till Haparanda och som vi under sommaren tagit hand om och guidat i både Haparanda och Torneå. En del har tyckt att Haparanda känns lite för stort, det var en överraskning. Det har vi inte hört förut! De ville se mer av byarna, berättar Jenna.

Under projektet North Sweden Green Deal har länets alla 14 kommuner arbetat intensivt med den egna mottagarkapaciteten. Med hjälp av olika metoder och verktyg har den digitala och fysiska mottagarkapaciteten granskats. Sedan har olika lösningar, planer, strategier och tjänster tagits fram. Tanken har varit att de ska kunna implementeras och användas också av andra kommuner.

Planer på fortsatta satsningar

Stina Almkvist från Region Norrbotten gjorde en dragning för de samlade politikerna och tjänstemännen. Hon berättade om projektets intentioner och resultat och om planerna på fortsatta satsningar mot kommunerna.

Ella Jonsson från Swedish Lapland Visitors Board, som lett kommunernas innovationsarbete, beskrev arbetet med en inflyttares värdekedja och hur den ser ut i Haparanda.


Lightning decision jam är en workshopmetodik som ofta använts under innovationsarbetet med kommunerna.

Sedan följde en snabb workshop om vägen framåt. Det blev tydligt att arbetet med att förbättra den egna självkänslan och värdegrund måste fortsätta. En annan prioriterad fråga är hur näringslivet kan bli mer integrerat i Haparandas utveckling och att föreningslivet måste utvecklas. Det är en analys som delas av andra kommuner, men hur man löser frågorna måste utformas på olika sätt i varje kommun.

Tackade för projektet

Kommunalrådet Nina Waara avslutade dagen.

 – Vi vill från Haparanda säga tack för den här dagen, men framför allt vill vi säga tack för att regionen gjorde ett projekt där alla kommuner blivit involverade i arbetet med länets utveckling. För oss som är en mindre kommun har det varit ovärderligt att kunna få stöd och resurser för att vi i vår tur ska kunna bidra med vår insats till utvecklingen av Norrbotten.


Kommunalrådet Nina Waara tackade för året med North Sweden Green Deal.

Text och foto: Stina Almkvist.

North Sweden Green Deal är ett initiativ för att förverkliga en hållbar samhällsomställning, i kölvattnet av de nya industrietableringarna.

Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).