Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Unikt pilotprojekt för att följa hur invånarna mår

Norrbotten står inför en stor industriomställning. Samtidigt pågår arbetet med att nå en hållbar samhällsomvandling. I Övertorneå har man tagit ett nytt och unikt grepp för hur man kan undersöka hur invånarna mår, som ett led i utvecklingen mot en mer attraktiv kommun. Kanske följer fler kommuner efter?

Vy över en del av Tornedalen
Foto: Linnea Isaksson

Under ett år har länets alla kommuner arbetat på olika sätt med de utmaningar samhällsomställningen innebär. Aktiviteterna har skiljt sig åt mellan kommunerna och utformats efter de behov och förutsättningar som finns på varje plats.

Som en av flera aktiviteter har Övertorneå kommun börjat följa hur människor som bor i kommunen mår. Mätningen sker varje vecka, genom ett samarbete med näringslivet. Resultaten blir ett nytt underlag till beslut i kommunen. Beslut som ska leda till att kommuninvånarna mår allt bättre.

Möjliggjort inom North Sweden Green Deal

Ett tiotal företag i kommunen deltar i samarbetet. Det är ett pilotprojekt som möjliggörs tack vare North Sweden Green Deal - ett projekt som utforskar nya vägar för att bygga framtidens hållbara Norrbotten. Projektet drivs av Region Norrbotten.

North Sweden Green Deal har kunnat stötta och vägleda kommunerna i Norrbotten i att prova nya vägval och möjligheter som de annars hade haft svårt att nå. Om vi ska kunna förverkliga den hållbara samhällsomvandlingen är det just nytänkande och nya metoder som krävs.

- Ett av de viktigaste uppdragen för en kommun är att bidra till invånarnas livskvalitet. Vi har länge haft ekonomiska nyckeltal men insåg att vi saknar ett sätt att följa det viktigaste av allt - hur våra invånare faktiskt mår. Om vi inte vet hur Övertorneåborna mår, kan vi omöjligt säga om våra insatser ger den effekt vi önskar, säger Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun.

Kan visa trender

Medarbetare på företag och på Övertorneå kommun kommer genom ett digitalt verktyg svara på frågan “Hur var din vecka?” varje fredag. Även en idrottsförening deltar i piloten. Övertorneå kommun kommer varje månad få en helt anonymiserad sammanställning av måendet i kommunen. Det ger både en nulägesbild och kan visa trender på en övergripande nivå.

- Vi kommer troligtvis vara en av de första kommunerna i världen att varje vecka mäta måendet bland våra invånare. Det sänder en tydlig signal att vi i Övertorneå prioriterar de mjuka värdena som höjer människors livskvalitet och välbefinnande. Något som vi hoppas attraherar både individer och företag, säger Ida Brännström, näringslivsutvecklare på Övertorneå kommun och hemvändare.


Stina Almkvist har varit projektledare för delprojekt Attraktion inom North Sweden Green Deal.

Om flera kommuner följer efter kanske vi snart vet hur norrbottningen mår mitt i den stora omställningen.

- Det ska bli intressant att se vad Övertorneås initiativ kan leda till. Om det kan vara ett verktyg som hjälper kommunen i deras utveckling och i så fall om fler kommuner skulle vilja göra samma sak. Vi har under projektet North Sweden Green Deal haft som utgångspunkt att det som en kommun tar fram ska vara öppet för de andra kommunerna att också använda, säger Stina Almkvist, strateg på Region Norrbotten och ansvarig för Attraktion och Kompetens under projektet.

Fakta: North Sweden Green Deal

North Sweden Green Deal är ett initiativ för att säkerställa en hållbar samhällsomställning.

För delprojektet Attraktion är det övergripande målet ökad inflyttning till Norrbotten.

Attraktionsprojektet stöttar Norrbottens 14 kommuner i arbetet med att bygga upp mottagarkapacitet och attraktionskraft, för att regionen ska växa med fler invånare. Projektet har varit banbrytande genom att arbeta med innovativa processer och metoder för att söka nya vägval och förändrade arbetssätt.NSGD drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).