Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Ute på jakt efter nya talanger

Vi är många som är ute efter nya talanger och nya invånare för att säkra framtiden. För oss i norra Sverige handlar det om att gå i bräschen för den hållbara samhällsomställningen. North Sweden Green Deal var med när nätverket Switch to Sweden besökte Estland och Finland för att lära av deras erfarenheter.

Bristen på människor är en flaskhals för en rad länder. Recepten för att lösa utmaningen ser olika ut i olika länder. Därför åkte vi i nätverket Switch to Sweden på en resa för att höra hur man arbetar i Estland och Finland. Vad kan vi lära och vad kan appliceras på vår egen region? De har redan gjort mycket och har uppnått bra resultat. Vi är på efterkälken.

Estland är ett av världens mest digitalt utvecklade länder. Idag sköts 99 procent av all samhällsservice digitalt. Utgångsläget 1991 då landet blev självständigt från Ryssland var tufft med svag ekonomi, liten befolkning och gammal teknik.

Digitalisering ökar inflyttning

Sen dess har Estland gjort en häpnadsväckande snabb utvecklingsresa. Det har krävts hårt arbete och genomtänka strategier i bred samverkan.

Idag hanteras de tillstånd som krävs kring migration digitalt, effektivt och snabbt. Yngre uppskattar att det mesta kan skötas via nätet och att myndigheterna samverkar. Idag kan Estland, men även Finland, visa att digitaliseringen faktiskt ökat inflyttningen av nya talanger och medföljande. Processerna sker ofta genom en så kallad "One point entry" istället för genom flera plattformar och olika aktörer.

Vi träffade International House Estonia och Enterprice Estonia och fick ta del av deras erövringar, utmaningar och misstag. I Helsingfors och Åbo mötte vi Business Finland, International House Helsinki och International House Turku. De och en mängd andra aktörer delade med sig av andra utmaningar och lösningar.

Till framgångsreceptet hör mentorprogram, utbildning om landets kultur och traditioner, språkutbildningar, program för medföljande och internationella skolor.

Myndigheter som Migrationsmyndigheter och arbetsförmedling har förstås varit nyckelspelare. Även turist- och besöksnäringsorganisationer lyfts som viktiga spelare, då de alltid varit duktiga på kundfokus och attraktion. En stark samverkan mellan näringsliv och internationella studenter lyfts av samtliga aktörer.

Stort intresse för North Sweden Green Deal

Vi från North Sweden Green Deal fick under resan möjlighet att berätta om vårt arbete. Intresset för hur vi arbetar mot våra kommuner, med fokus på mottagarkapacitet och attraktion var stort. Omställningen i norra Sverige berör såväl industri som samhälle. Vi betonade vikten av att inkludera offentlig sektor i detta arbete.

Nu fortsätter vi i styrgruppen för Switch to Sweden arbetet med att se över hur vi i Sveriges olika regioner ska attrahera internationella talanger. Det handlar om både studenter, arbetskraft och medföljande.

Innan årsskiftet kom det efterlängtade beskedet om att regeringen ålagt Migrationsverket att snabba på ansökningsprocesserna för att få kunna studera och arbete i Sverige. Nödvändigt när man ser hur man lyckats så väl i Finland och Estland. Vi nås också på resan av nyheten om ett superdepartement som ska arbeta med utvecklingen av norra Sverige. Med tanke på det arbete som görs i Estland och Finland så finns det mycket att inspireras av och dra lärdom av.

Text: Stina Almkvist, projektledare Attraktion och Kompetens i North Sweden Green Deal

Fakta: Switch to Sweden

Det treåriga programmet "Switch to Sweden" syftar till att bygga koncept kring kompetensförsörjning och kompetenstillförsel med fokus på att få fler internationella studenter och forskare att stanna kvar och arbeta i Sverige efter avslutade studier och forskarutbildning.

Vi i nätverket representerar Svenska institutet, Vinnova, Linköping Science Park, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Linköpings kommun, Dalarna Science Park and Invest in Skåne. 

Projektet drivs av Linköping Science Park på uppdrag av Vinnova.

North Sweden Green Deal är ett initiativ för att förverkliga en hållbar samhällsomställning, i kölvattnet av de nya industrietableringarna.
Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det medfinansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).