Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Projektstöd

Kompetensutveckling med anledning av corona

Coronapandemin har under kort tid orsakat ekonomisk utsatthet för branscher och företag i Norrbotten. Projektet Samling för jobb och framtid, med Region Norrbotten som projektägare, syftar till att genomföra kompetensutvecklingsinsatser av såväl tillsvidareanställd som timanställd personal.
Symbol för projektet Samling för jobb och framtid

Målet med projektet är stärka ställningen på arbetsmarknaden för permitterad, varslad och anställd personal.

Vem står bakom projektet?

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet (LTU). Region Norrbotten äger projektet och samverkansparters är IUC Norr, Swedish Lapland Visitors Board och LTU.

Projektet ska arbeta för och främja:

  • Att kvinnor och män med olika ålder och bakgrund behandlas lika och ges samma möjligheter till utbildning.
  • Information och utbildning ska vara tillgänglig för alla. Om det behövs ska information och utbildning anpassas för individen.

Välkommen att kontakta Monica Lejon om du har frågor om projektet.
monica.lejon@norrbotten.se