Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Mötesplatser

Strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet fattar beslut om vilka projekt som ska få EU-stöd. 

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige och består av ledamöter från både Norrbottens län och Västerbottens län. Partnerskapet ska under­lätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utveckl­ingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har som uppgift att prioritera bland projektansökningar till den regionala strukturfonden och den nationella socialfonden. Vilka typer av projekt som får bidrag baseras på vilka utmaningar och behov länen har. Efter att partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Strukturfondspartnerskapet består av en ordförande och 24 ledamöter. Strukturfondspartnerskapets ordförande och ledamöter

Kontakt

Region Norrbotten ansvarar för Strukturfondspartnerskapets sekretariat.
Kenneth Sjaunja, kenneth.sjaunja@norrbotten.se