Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Uppdraget

Sammanhållningspolitik inom EU

Hur ska pengar från EU bäst användas för Norrbottens utveckling? Pengarna det handlar om kommer från det som kallas för EU:s sammanhållningspolitik. Men vad är det egentligen?

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste verktyg för att skapa tillväxt och jobb lokalt och regionalt i Europa. Politiken ligger bakom hundratusentals projekt i Europa som drivs med medel från olika fonder. Länder och regioner använder dessa pengar för att finansiera olika program.

Sammanhållningspolitiken ska göra Europa starkare i konkurrensen med andra delar av världen. Den ska även minska skillnader i utveckling mellan EU:s regioner. Den regionala politiken för tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik hänger ihop. Regionerna och de som driver verksamhet där får vara med bestämma vad som är viktigt. Det är nödvändigt om arbetet med utveckling ska lyckas.

Det går att söka pengar från flera program för fonder som omfattar Norrbotten under perioden 2021-2027, till exempel:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Denna fond ska jämna ut skillnader mellan olika regioner när det kommer till tillväxt och jobb. Platser som har geografiska svårigheter, som Norrbotten, gynnas. Det kan handla om att området är avlägset, glesbefolkat eller bergigt.
  • Europeiska socialfonden (ESF). Denna fond riktar sig till arbetsmarknaden. Den ska skapa fler jobb, underlätta för dem som har svårt att få jobb och skapa möjligheter att få bättre jobb. I corona-pandemins spår är fonden ett viktigt verktyg för att lindra den ekonomiska krisen.
  • Just Transition Fund (JTF). Fonden för en rättvis omställning ska ge stöd där klimatomställningens påverkan är som störst. I Sverige ger fonden flera miljarder till omställning av stålindustrin och gruvindustrin i Norrbotten och Västerbotten.
  • Interreg Aurora. Denna fond stöttar samarbete över gränserna i Sverige, Norge och Finland. Pengarna ska gå till social och ekonomisk utveckling.
  • Interreg Kolarctic. Denna fond ger stöd till samarbete mellan regionerna på Nordkalotten. Det handlar om Norrbotten, finska Lappland, Troms och Finnmark i Norge samt regionerna i nordvästra Ryssland.