Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Våra insatser

Vägen till målet

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.

För att komma dit behöver vi arbeta med många saker och framför allt göra det tillsammans i hela länet. Alltid med hållbarhet, jämställdhet och mångfald i fokus.

Genom att sträva efter att förverkliga gemensamma mål skapar vi tillsammans förutsättningar för att Norrbotten ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig. 

Den regionala utvecklingsstrategin är vårt verktyg för att skapa det Norrbotten vi vill ha och behöver i många år framöver. Strategin ger en bild över länets tillgångar och lyfter prioriterade insatser att kraftsamla kring. Vi har prioriterat fyra insatsområden som kan ses som kärnan i strategin.

Till varje insatsområde finns flera mål. För att nå målen gör vi insatser inom flera områden för att utveckla regionen, skapa engagemang och delaktighet.

Våra insatser

220901 Kulturplan33

Kultur

Vårt uppdrag är att göra konst och kultur tillgängligt för dig som lever i Norrbotten eller för dig som besöker oss.

Fiberslang i olika färger

Bredband och digitalisering

Vi arbetar för att ta till vara digitaliseringens möjligheter.

Man flyger drönare

Forskning, innovationer och entreprenörskap

Norrbotten är en av EU:s mest innovativa regioner.

Fyra vindkraftverk på fjället

Grön omställning

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan.

Fyra personer i klassrum

Kompetens och arbetsmarknad

Tillgång till kompetens och ny kunskap är avgörande för fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet.

Byggarbetare dirigerar lyftkran.

Samhällsplanering

Vi arbetar för att skapa ett attraktivt och hållbart Norrbotten.

Lastbilshjul på väg

Hållbara transporter och tillgänglighet

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle ställer krav på en robust infrastruktur året runt, för såväl gods som persontransporter för alla, med kollektivtrafik och ibland egen bil.

Möt företagare och projektägare

Följ vår serie Hit gick pengarna, där vi presenterar företag och projekt som fått stöd från Region Norrbotten. Här får du chansen att möta både företagare och projektägare från länet och höra de berätta om vad våra stöd inneburit för dem och deras verksamhet.

Hit gick pengarna

Röd helikopter samt kollegor i soffa