Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Våra insatser

Hållbara transporter och tillgänglighet

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle ställer krav på en robust infrastruktur året runt, för såväl gods som persontransporter för alla, med kollektivtrafik och ibland egen bil.

Norrbotten har ett vägnät som nyttjas av såväl tung trafik som gående. Avstånden och långa restider är en utmaning för tillgängligheten och ställer höga krav på effektiv användning av olika transportslag för såväl personer som varor. Väl fungerande gods- och persontransporter kräver ökad tillgänglighet och ett sammanhängande hållbart transportsystem, med nödvändiga förbättringar främst inom väg- och järnvägsnät, samt inom sjöfart och luftfart.