Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kultur

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

220901 Kulturplan33

För oss är kulturutveckling att göra konst och kultur tillgängligt för dig som norrbottning eller som besökare.

Vårt uppdrag och de regionala kulturverksamheternas uppdrag är de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Norrbotten 2023-2026. Vi främjar regional kulturutveckling genom att:

  • Bevilja verksamhetsstöd och projektstöd.
  • Ansvara för processen med Kulturplan för Norrbotten.
  • Agera samtalspart i nationella forum inom kulturområdet.
  • Tillsammans med våra institutioner och konsulenter stötta kulturen i Norrbotten.

Stärk kulturens roll i Norrbotten genom att söka kulturstöd.

Beskriver vilken utveckling av kulturlivet Region Norrbotten vill arbeta för de kommande åren.

Viktigt för kulturens utveckling.

Speglar länets kontrastrika mångfald av kultur.

Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv.

Är en unik del av Norrbottens kulturliv och därför prioriterat.

Digitalisering är temaår 2023.

Må bra med kultur.