Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Barn och ung kultur

Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv och möjlighet till eget skapande. Region Norrbotten arbetar för ett breddat deltagande, delaktighet och inflytande för barn och unga och utgår ifrån Barnkonventionen i det arbetet.

220901 Kulturplan06

Unga vill spela en viktig roll och bidra till samhällsutvecklingen och kulturlivet i Norrbotten. Att ingå i ett sammanhang är viktigt för ungas identitet och självkänsla och många unga efterfrågar ett ökat kulturutbud och möjligheter att själva delta i det. 

De regionala kulturverksamheterna i Norrbotten arbetar särskilt med kultur för och med barn och unga. Till exempel riktade programutbud, plantskolor, talangutveckling och mentorskap. Även arrangörsutveckling, till exempel genom konceptet KulturCrew, och olika former av delaktighet och samverkan är viktiga. Som ung i Norrbotten ska du kunna skapa och uppleva kultur i skolan och på fritiden oavsett var du bor eller vem du är.

Att kulturskolan erbjuder verksamhet i Norrbottens alla kommuner är avgörande för barn och ungas möte med kultur. Drygt hälften av kulturskolorna i Norrbotten erbjuder avgiftsfri undervisning. För att underlätta och utveckla samverkan mellan Norrbottens kulturskolor har en regional kultursamordnarfunktion inrättats. Även genom Skapande skola kan projekt bidra till möten med det kulturella och konstnärliga uttrycken i skolan. Tack vare digital teknik kan fler skolor än tidigare vara delaktiga.

Dialog med barn och unga för att främja ungas inflytande och delaktighet är särskilt viktigt. Tillsammans med Länsungdomsrådet (LUR), som är ett samråd för barn och unga från hela länet, vill vi utveckla Norrbottens kulturliv utifrån ett ungt perspektiv. För att stärka unga nationella minoriteter och samers möjlighet till inflytande driver regionen Ungt samråd tillsammans med Met Nuoret och Sáminuorra. 

Snabba Ryck

Snabba Ryck är ett arrangörsstöd för ungdomar, mellan 15-25 år, som vill arrangera kulturevenemang. 

Snabba Ryck