Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kultur för barn och unga

Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv och möjlighet till eget skapande. Region Norrbotten arbetar för ett breddat deltagande, delaktighet och inflytande för barn och unga och utgår ifrån Barnkonventionen i det arbetet.

220901 Kulturplan06

Unga spelar en viktig roll och bidrar till samhällsutvecklingen och kulturlivet i Norrbotten. Att ingå i ett sammanhang är viktigt för ungas identitet och självkänsla och många unga efterfrågar ett ökat kulturutbud och möjligheter att själva delta i det. 

De regionala kulturverksamheterna i Norrbotten arbetar särskilt med kultur för och med barn och unga. Till exempel riktade programutbud, plantskolor, talangutveckling och mentorskap. Även arrangörsutveckling, till exempel genom konceptet KulturCrew, och olika former av delaktighet och samverkan är viktiga. Som ung i Norrbotten ska du kunna skapa och uppleva kultur i skolan och på fritiden oavsett var du bor eller vem du är.

Välkommen till nätverksträff om barnets rättigheter 30 november - 1 december

Läs mer och anmäl dig här

SKR:s utbildningar kring barns rättigheter

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla sin kompetens inom området.

SKR:s hemsida

Sidpuff Kultur för barn och unga

Från och med 2022 är arbetet med regional kulturskolesamordning permanentad i samverkan mellan Region Norrbotten och Norrbottens alla 14 kulturskolor.

För ungdomar mellan 15-25 år som vill arrangera ett kulturevenemang.

Maja Alasalmi

Strateg, kultur

072-560 90 33
maja.alasalmi@norrbotten.se