Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kultur och hälsa
Två personer med grått hår som sitter på stolar och dansar med en pinne mellan varandra.
Foto Simon Eliasson

Området kultur och hälsa bygger på forskning som visar att kultur kan påverka hälsan positivt, genom att ge sammanhang, minska stress, bryta isolering och utanförskap, väcka minnen, underlätta behandling och bearbetning samt öka välmående. 

Kultur och eget skapande kan stärka självkänsla, identitet och tillhörighet. Området förutsätter samverkan mellan kulturområdet och aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. 

Dans för hälsa
Dans för hälsa är en metod med dokumenterad god effekt på ungas psykiska hälsa som har etablerats i Norrbotten under några år och som nu utvecklas vidare i samverkan med kommunerna.

Denna sida är under uppbyggnad.

Kultur och hälsa

Ett koncept för att förbättra medborgarnas mentala välbefinnande.

Finns instruktörer 11 av Norrbottens 14 kommuner!

Skratt är bästa medicinen!