Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kulturområden

Norrbottens kulturliv speglar länets kontrastrika mångfald. Här kan du läsa mer om våra kulturområden och verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Norrbotten.

Äldre kvinna med hörlurar lyssnar njutningsfullt.
Foto: Simon Eliasson.

För att länets invånare ska ha en god tillgång till kultur får Region Norrbotten statliga kulturmedel för utveckling av de sju kulturområdena enligt kultursamverkansmodellen. Här kan du läsa mer om Kultursamverkansmodellen. 

Region Norrbotten är huvudman för tre kulturinstitutioner och för den kulturfrämjande verksamheten. Regionen samfinansierar även flera kulturinstitutioner tillsammans med kommuner.
Här kan du läsa mer om vår kulturfrämjande verksamhet.

Innehåll

Alla ska ha tillgång till litteratur, medier, kulturella upplevelser, information och kunskap.

En viktig arena för konstformer som framförs direkt inför publik.

Ge fler möjlighet att uppleva och utöva konst.

Alla barn och unga ska få möjlighet att utveckla filmintresset.

Ta tillvara och utveckla både som kultur och näring.

Ett levande kulturarv stärker den hållbara utvecklingen.

Vi sparar och visar dokument, fotografier och föremål för framtiden.