Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Bibliotek & Litteratur

Alla offentligt finansierade bibliotek ska arbeta för det demokratiska samhällets utveckling och bidra till ökad kunskap och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och för kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och urfolket samerna, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning. Folkbiblioteken ska särskilt prioritera barn och unga. 

Ett äldre par besöker ett bibliotek
Foto: Simon Eliasson

Litteratur är en konstform som är både språk- och kulturbärande. Genom litteraturen får individen tillgång till ett rikt språk som är en grundläggande förutsättning för demokrati och yttrandefrihet. Region Norrbotten vill stärka litteraturen och synliggöra Norrbottens litteratur och litterära upphovspersoner.

Litteraturområdet i Norrbotten innefattar många små aktörer där författare, skribenter, tidskrifter, förläggare, litterära översättare och andra professionella kulturskapare var för sig utgör en viktig kugge i det litterära Norrbotten.

Bibliotek & Litteratur

Navet för folkbibliotekens utveckling.

En plats där barn får göra sin röst hörd.

Synliggör och möjliggör mer litteratur från Norrbotten.