Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Bibliotek & Litteratur

Ett äldre par besöker ett bibliotek
Foto: Simon Eliasson

Alla offentligt finansierade bibliotek ska arbeta för det demokratiska samhällets utveckling och bidra till ökad kunskap och fri åsiktsbildning.

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och för kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och urfolket samerna, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning. Folkbiblioteken ska särskilt prioritera barn och unga. 

Navet i folkbibliotekens utveckling.

En konstform som är både språk- och kulturbärande.