Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Filmkultur

Biosalong med biobesökare
Foto: Unsplash

Filmkulturell verksamhet innebär pedagogiskt arbete med film för och
med barn och unga, i skolor och med unga filmare för att utveckla
filmintresset och branschens långsiktiga utveckling.

Norrbotten är en stor filmregion och har blivit allt intressantare för filminspelningar. Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film- och TV-produktion. Bolaget ägs av Region Norrbotten och tretton av länets kommuner. Filmbolagets uppdrag rymmer både att vara ett resurscentrum för pedagogik och filmkultur samt att vara ett produktionscentrum.

Vi arbetar pedagogiskt med film för och med barn och unga, i skolor och med unga filmare för att utveckla filmintresset och branschens utveckling. Det sker genom arbete med filmpedagogik, skolbioverksamhet samt visning och spridning av film.