Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Museum & kulturmiljö

Bild av utställningsmonter med stenföremål inne på Silvermuseet.
Foto: Elena Lango / Silvermuseet

Ett levande kulturarv stärker den hållbara utvecklingen.

Museer är en del av samhällets kollektiva minne och bidrar till samhällsutvecklingen genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Museiverksamhet rymmer bland annat arbetet med att förvärva, bevara, förmedla och levandegöra kulturarvsområdet.

I kulturarv ingår kulturmiljön, som omfattar den av människan påverkade fysiska miljön. Kulturmiljön kan innefatta alltifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Norrbottens kulturmiljöer förmedlar länets kultur- och samhällsutveckling och de levnadsvillkor eller verksamheter som präglat länet.
Det är viktigt att kulturarvsinstitutionerna ständigt utmanar och problematiserar synen på arv, historieskrivning och identitet. Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden och ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas spelar en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling.

En del av samhällets kollektiva minnen.

En del av kulturarvet.