Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Regionalt evenemangssamarbete

Under 2023 genomför Region Norrbotten en förstudie för att få svar på hur en regional evenemangsplan skulle kunna se ut och förverkligas.

Fler och större evenemang i Norrbotten kan öka känslan av stolthet, bidra till tillväxt och öka länets attraktivitet. De signalerna har kommit från föreningsliv, kulturarrangörer, besöksnäring och övrigt näringsliv.

Förstudien, som ska vara klar i december 2023, är ett steg på vägen mot ett mer strukturerat och målinriktat arbete för fler och bättre evenemang i Norrbotten. Arbetet utgår från den samverkan och det arbete som redan görs i länets regionala evenemangsnätverk. Förstudien tas fram i samklang med gällande planer/strategier​.

De olika delarna i förstudien är:

 • Dialog med och behovsinventering bland olika aktörer som på något sätt påverkar eller påverkas av planering, genomförande och effekter av evenemang i Norrbotten.
 • Nulägesanalys och omvärldsbevakning.
 • Kartläggning av anläggningar, boende och infrastruktur kopplat till evenemang i länet.
 • Framtagning av rapport som ska innehålla olika alternativ för hur en regional samverkan för fler och bättre evenemang i Norrbotten kan se ut samt förslag till styrning och organisation.

Styrgrupp för förstudien är (samtliga Region Norrbotten):

 • Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör
 • Monica Lejon, enhetschef Näringsliv och samhälle
 • Anette Winblad von Walter, kulturchef
 • Christine Hemdal Sandling, bitr kulturchef
 • Erika Falk, strateg Besöksnäring
 • Åsa Snällfot, strateg

Referensgrupp för förstudien är regionala evenemangsnätverket bestående av:

 • Helene Johansson, RF-SISU Norrbotten
 • Elisabeth Lindström, RF-SISU Norrbotten
 • Birgit Lind, Luleå Business Region
 • Jörgen Hult, Piteå kommun

Pågående aktiviteter:

Träff med det regionala evenemangsnätverket

Kontaktpersoner:

Åsa Snällfot, strateg Näringspolitik
E-post: asa.snallfot@norrbotten.se, tel: 070-555 15 53

Jenny Hakeberg, processledare
E-post: jenny.hakeberg@lyssnen.se, tel: 070-375 86 45