Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Våra insatser

Transportinfrastruktur

En väl utbyggd infrastruktur är en av förutsättningarna för en hållbar utveckling i hela länet. Infrastrukturens roll är att möjliggöra en god tillgänglighet för både invånare och näringsliv.

Region Norrbotten har regeringens uppdrag att planera för investeringar i den regionala infrastrukturen och Trafikverket utför åtgärder som politiken beslutat om.

Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, nationella vägar, regionala vägar och cykelvägar längs det nationella och regionala vägnätet. Ansvaret för infrastrukturen är fördelad på flera olika aktörer. Infrastrukturplaneringen måste därför samverka med andra beslut och planer för utvecklingen i regionen.

  • I den nationella planen planerar staten för investeringar i järnvägar och nationella vägar.
  • I den regionala planen, Länstransportplanen, har Region Norrbotten fått i uppdrag att planera för investeringar i statens regionala vägnät.

Tillsammans innehåller de båda planerna alla satsningar på infrastrukturen som berör Norrbotten.

Kommunerna ansvarar för kommunala gator och cykelvägar inom tätorterna. I Länstransportplanen finns möjlighet att medfinansiera investeringar i det kommunala vägnätet.

Här kan du snart läsa mer om hur vi arbetar för att uppnå målen med transportinfrastruktur.