Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö för arkitektur, form och design är ett område inom politiken som har utgångspunkt i människans livskvalitet vid formandet av våra livsmiljöer.  Det är just nu mycket aktuellt i och med etableringar av industrier, samhällsomvandlingar, ökat bostadsbyggande samt inflyttning i Norrbotten. 

Ett konstverk som ser ut som jättestort svart paraply. En människa sitter hängande över skaftet.
Beskyddaren av Pilar De Burgos. Målad stålplåt, Haparanda. Foto Ricky Sandberg

Vad är gestaltad livsmiljö?

Enkelt kan man säga att det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför. Våra gestaltade livsmiljöer ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle som alla ska få möjlighet att påverka.

Region Norrbotten och enprocentsregeln

Vi tillämpar enprocentregeln som innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Regeln har bidragit till att den offentliga konsten är ett av de mest tillgängliga konstnärliga uttryck i våra livsmiljöer då den platsspecifika konsten även når medborgare som inte aktivt söker sig till konstupplevelser.

Carolina Lundmark Weinz

Projektledare Arctic Design Center Norrbotten

076-614 65 55
carolina.lundmark-weinz@norrbotten.se